Zorgzaam Halle voor iedereen

← Alle standpunten

Zorgzaam Halle voor iedereen

De zorg wordt gestuurd vanuit het OCMW, dat als grootste zorgbedrijf van de streek een autoriteit is. Wij geloven sterk in wijkwerking, waarbij de buurten als draaischrijf van zorg en samenhang fungeren.


Concreet:

1. Voldoende toegang tot de dienstverlening van het Sociaal Huis

Antenneposten zijn locaties in buurten waar mensen op een vlotte en laagdrempelige manier informatie en hulp kunnen krijgen. Momenteel zijn er al vier antenneposten, nl. in Lembeek, Buizingen, Essenbeek en Ten Hove. Een vijfde antennepost in de wijk Vogelweelde lijkt ons nodig, bij voorkeur rondom het buurthuis. Ook een mobiele antennepost, die zich op regelmatige tijdstippen verplaatst over het volledige grondgebied, kan hierbij een meerwaarde zijn.


2. De economische participatie van onze kansarme en kwetsbare burgers maximaliseren.

Werk en een degelijk inkomen zijn de sleutel tot een beter leven. Het OCMW zet hierop in via jobcoaching en samenwerkingen met verschillende sociale tewerkstellingspartners. Ook de zinvolle besteding van (vrije) tijd is hierbij essentieel.

Kansarme en kwetsbare burgers die werken of solliciteren, moeten beroep kunnen doen op kinderopvang, die flexibel moet zijn.

Ook de Nederlandse taal is hierbij essentieel. Die wordt niet enkel bijgebracht via cursussen bij het GLTT of het centrum Basiseducuatie, maar ook via een integratie in het sociaal en cultureel leven. De kom!-pas, waardoor kwetsbare of kansarme mensen veel goedkoper kunnen deelnemen aan het verenigingsleven, is daarbij een essentieel middel.


3. De wijkwerking kan veel intensiever en interactiever.

De wijken zijn het kloppend hart van onze samenleving.

Wij willen de bestaande wijkwerking graag uitbreiden met een “operatie mooie plekjes”. Elke burger of wijk kan daarbij een initiatief nemen om zijn wijk, straat of buurt aangenamer en veiliger te maken. De beste initiatieven komen in aanmerking voor een premie, waarmee het voorgestelde idee kan uitgevoerd worden.

Naast het project “geveltuintjes” willen we ook een project rond “gevelbanken” lanceren. Mensen kunnen in dat kader een bank voor hun gevel installeren, waardoor er meer ruimte komt voor ontmoeting, gesprek en sociale samenhang.

Elke buurt mag een vertegenwoordiger afvaardigen ten aanzien van de stad. Deze persoon zorgt voor meldingen en communicatie tussen de stad en de buurt. Hij of zij fungeert m.a.w. als aanspreekpunt voor de burgers voor knelpunten en ontwikkelingskansen voor of in de wijk.


4. Toegankelijkheid als essentieel criterium bij de ruimtelijke ordening en grote projecten op het openbaar domein

Grote projecten in ruimtelijke ordening of openbare werken kunnen niet goedgekeurd worden zonder een voorafgaand dossier over de toegankelijkheid. De uitdaging bestaat erin om de check rond toegankelijkheid op het juiste moment in het planningsproces in te bouwen, zodat er een impact is op het uiteindelijke resultaat.
De stad kan dit realiseren via een digitale tool in het interne besluitvormingsproces, waarbij dit aspect essentieel is vooraleer het dossier kan voorgelegd worden aan het schepencollege of de gemeenteraad.


5. Toegankelijke website

De website van de stad is uitgerust met een module “anysurfer” voor slechtzienden en doven. Mensen vinden er vlot wat ze nodig hebben en de digitale dienstverlening is zo uitgebreid mogelijk.