← Alle standpunten

Zorg

Zorg is een veelomvattend begrip. Items als kinderopvang, toegankelijkheid, gezondheid, wonen, werken, etc horen hier voor ons ook bij. Hier beschrijven we het een specifieke vernieuwende vorm van het zorgaanbod: ‘de buurtgerichte zorg’.

 • Buurtgerichte zorg betekent:
  • Zorgen dat de bewoners in de wijk zicht thuis voelen en dat er voldoende ontmoetingsmomenten zijn om elkaar te leren kennen.
  • Stimuleren dat burgers in een dergelijke buurt elkaar helpen.
  • Er voor zorgen dat er in elke buurt een aansprekingspunt is voor hulp.
  • Zorgen dat alle mensen die informele of formele hulp nodig hebben, die ook krijgen.
  • Zorgen dat woningen en publieke ruimten aangepast zijn aan ouderen en zorgbehoevenden.
  • Professionele hulp- of zorgverstrekkers stellen hun aanbod af op mekaar en op de noden van de buurt en zijn inwoners.
  • Uitbouwen van gedecentraliseerde structuren inzake eerstelijnszorg in de deelgemeenten – wijken, met betaalbare eerstelijnszorg (prestaties verstrekt tegen remgeld).
 • Hoe kunnen we dit in een eerste stadium realiseren?
  • Aanstellen van een “wijkwachter” of “zorgwachte” met een afgebakend takenpakket:
   • Dit is een aanspreekpunt voor de burgers en doorgeefluik naar de stad toe voor knelpunten of ontwikkelingskansen voor de wijk.
   • Deze kan mensen toeleiden naar de juiste kanalen voor hulp.
   • Deze kan eenzame ouderen in de buurt regelmatig bezoeken.
   • Deze helpt de buren eventueel mee om wijkfeesten te organiseren.
   • Deze kan een ‘buurtvrijwilligersgroep’ opstarten die sommige taken kunnen overnemen van de stad, zoals bijvoorbeeld het ruimen van zwerfvuil.
  • Een digitaal buurtplatform maken, waarbij iedere wijk zijn deelsite heeft en zijn vragen en suggesties kwijt kan. Hier kunnen ook mededelingen voor de buurt worden geplaatst, bijvoorbeeld bij werken, stedenbouwkundige aanvragen, etc.
  • Zorgactoren brengen info in de buurt betreffende de vastgestelde noden. Dit zou ook kunnen via een “mobiele antenne” van het LSB.
  • We zorgen voor een ‘sociaal huis aan huis’ gericht op doelgroepen die het moeilijker hebben om de stap te zetten. We kunnen bijvoorbeeld 80-plussers aan huis laten bezoeken door een vrijwilligerskorps, die hun noden noteren en hen de relevante info verschaffen. We kunnen dit later uitbreiden tot andere kansengroepen. De vrijwilligers zouden voor aanvang ook een degelijke vorming moeten krijgen.
  • Dit moet een verhaal worden van samenwerking tussen stad, OCMW, private aanbieders en vrijwilligers die elkaar versterken en aanvullen.
 • Binnen deze werking onderzoeken we ‘de voetgangerscirkels voor senioren’. Dit zijn cirkels waar senioren te voet al hun voorzieningen kunnen bereiken en hun boodschappen kunnen doen zodat ze langer in de vertrouwde leefomgeving kunnen wonen, meer beweging hebben en mensen blijven ontmoeten en zo de eenzaamheid vermijden. Binnen deze cirkels staan valpreventie en toegankelijkheid centraal.
 • Oprichten van een zorgraad binnen de stad, die bestaat uit deskundigen van de zorgsector en die zich buigt over de nieuwe zorgvragen. Deze kan een uitbreiding of subafdeling zijn van de seniorenraad. De seniorenraad kan zich dan richten op de actieve senioren en de zorgraad op de kwetsbare en zorgafhankelijke senioren en hoogbejaarden die intensievere zorg nodig hebben.