← Alle standpunten

Wijken

De wijken zijn het kloppend hart van onze samenleving. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de begrippen buurtwerking en wijkwerking. Buurtwerking is een werking ondersteund door buurtwerkers in afgebakende gebieden in de stad (nl. Windmoleken, Vogelweelde en Heuvelpark), gericht op specifieke doelgroepen om de cohesie te bevorderen. Zie hiervoor het kernwoord “buurtwerking”. Wijkwerking is een werking die zich ontplooit in diverse andere wijken in de stad, al naargelang de noden of opportuniteiten. Een derde begrip dat zich daar nauw bij aansluit is het project buurtgerichte zorg. Zie hiervoor het kernwoord “zorg”.

WIJKWERKING

  • Het subsidiereglement inzake ‘buurtfeesten moet eventueel herzien worden en de bedragen moeten aangepast kunnen zijn aan de grootte van de organisatie in de plaats van één forfaitaire vergoeding, ongeacht de grootte van het buurtfeest.
  • Wij willen een nieuw reglement voor ‘Operatie mooie plekjes’ (cfr. Genk, Leuven), waarbij iedere burger of wijkgemeenschap initiatief mag nemen voor de verfraaiing van zijn wijk, straat, omgeving, waardoor de omgeving aangenamer, veiliger en bewoonbaarder wordt gemaakt. De beste initiatieven worden beloond met een premie om dit waar te maken, de uitvoering ligt (na voorafgaandelijke goedkeuring door de stad) bij de indiener zelf.
  • Wij willen het project ‘gevelbanken’ in de stad promoten. Indien verschillende personen in hun straat een dergelijke bank voor hun gevel installeren kan dit bijdragen tot ontmoeting en sociale cohesie in de wijk. Meer info op: http://www.gevelbank.be/mijn-gevelbank/voor-steden-en-gemeenten/ 
  • Wijkwerkingen kunnen via hun wijkverantwoordelijken instaan voor meldingen en wederzijdse communicatie met de stad. We kunnen een digitaal buurtplatform maken, waarop iedere wijk zijn deelsite heeft en zijn vragen en suggesties kwijt kan. Hier kunnen ook mededelingen voor de buurt worden geplaatst, bijvoorbeeld bij werken, stedenbouwkundige aanvragen, etc.
  • Er kunnen BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) worden opgericht binnen sommige wijken, bij voorkeur in samenwering de politie (zie hiervoor het programmapunt “politie”).