← Alle standpunten

Vrijwilligers

  • Wij ondersteunen onze vrijwilligers met raad en daad. Vrijwilligers zijn cruciaal in onze samenleving. Ze zorgen voor sociale cohesie in de samenleving, vullen de leemten op en geven de samenleving meer slagkracht, elk met hun eigen competenties en talenten. Hun inzet is dus van goudwaarde.
  • Wij zoeken naar een efficiënte manier om onze dankbaarheid uit te drukken ten aanzien van de talrijke vrijwilligers voor hun onbaatzuchtige inzet.
  • Bovendien willen wij het bestaande sociale kapitaal aan vrijwilligers aanmoedigen en uitbreiden en mee inbrengen in nieuwe projecten als de buurtgerichte zorg, het ‘sociaal huis aan huis’ project, etc.
  • We zouden graag een digitaal platform ‘Halle helpt’ uitbouwen, waarbij de vraag en het aanbod van vrijwilligerswerk samen wordt gebracht en waar de inspanningen van vrijwilligers worden gecoördineerd.