← Alle standpunten

Tewerkstelling

 • Omdat taal de beste integratie is en super belangrijk is om op de arbeidsmarkt werk te vinden stimuleren we via een subsidiereglement het aanleren van de Nederlandse taal door een tussenkomst te voorzien in het inschrijvingsgeld en de kosten voor leer- en werkboeken voor alle personen die een cursus Nederlands volgen en voor werkzoekenden die dat doen.
 • Wij willen vooral inzetten op werk in eigen streek, met name:
  • De stad besteedt zo weinig mogelijk opdrachten uit en creëert zo nieuwe arbeidsplaatsen, voor zover dat economische verantwoord is. Hierbij zorgt de stad ervoor dat de vacatures geen complexere vereisten hebben dan effectief nodig is voor de concrete invulling van de taak.
  • De stad maakt gebruik van alle mogelijke projecten en subsidies voor lokale tewerkstelling.
  • De stad faciliteert de inplanting van projecten die veel arbeidskrachten vergen.
 • Wij gaan voor nieuwe sociale tewerkstellingsprojecten via:
  • Het nieuwe wijkwerken (dat het project stadswachten vervangt)
  • Opleidingen in ons buurtrestaurant met behulp van MetSense
 • Wij onderzoeken andere nieuwe mogelijkheden, waaronder:
  • Een verhuisservice voor doelgroepen
  • Een onderhoudsploeg voor graven
  • Bewaking van de stedelijke (sport)zalen 
 • Wij ondersteunen de bestaande sociale tewerkstellingsprojecten, waaronder:
  • De INL landschapsploegen waarmee de stad een contract heeft
  • De fietsenbewaking en verhuur van Intro aan het station
  • De service ‘bike and mail’ van Intro
  • De ‘klusploeg’ van het OCMW
  • De tewerkstelling van de zogenoede “artikel 60-ers”.
 • Wij ondersteunen laaggeschoolden:
  • Via de projecten inzake begeleiding voor het opmaken van een cv, o.a. via het buurthuis en het OCMW.
  • Via het versterken van kennis over het openbaar vervoer, stratenplannen, uurroosters, Nederlandse taal, etc.
  • Door samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie, GLTT, RISO, etc.
 • Wij wensen meer laaggeschoolde jongeren aan het werk te krijgen door:
  • Door blijvend in te zetten op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid
  • Door een verstevigde samenwerking met de VDAB
  • Door samenwerking met organisaties die dichter bij de NEET-jongeren staan. (NEET = not in education, employment or training, maw niet aan het werk, geen onderwijs of opleiding volgend)
  • Door de broodnodge digitale toegankelijkheid voor deze groep via partners mogelijk te maken.
 • Wij onderzoeken of een project ‘werk op maat’ organiseerbaar is. Voor een good practice in deze zin: zie het project droomjob Brugge van RISO.
 • Met de VDAB proberen we afspraken te maken zodat opleidingen ook in Halle kunnen doorgaan. Nu moeten onze inwoners zich daarvoor al te vaak naar Anderlecht of verder weg begeven.
 • We kunnen de stagemogelijkheden in de stad verruimen als goed voorbeeld voor andere werkgevers om taal en skills te oefenen en we kunnen een “poel” van werkgevers aanleggen die openstaan voor dergelijke stagemogelijkheden.