← Alle standpunten

Taal

 • Het Vlaams Manifest wordt consequent toegepast en desgevallend geactualiseerd.
 • De stad hanteert in al haar communicatie enkel de Nederlandse taal en treedt hard op tegen inbreuken daarop.
 • Scholen, sportclubs en verenigingen ondertekenen de engagementsverklaring voor het gebruik van het Nederlands en passen het taalgebruik consequent toe.
 • Wij voorzien taalcursussen samen met het Huis van het Nederlands, het Centrum voor Basiseducatie en het GLTT.
 • De OKAN klassen (= onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) zorgen voor de opvang van pas aangekomen kinderen, zodat ze in het in het gewone onderwijslandschap geïntegreerd kunnen worden en de taal aanleren. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal privé initiatieven zoals “School zonder grenzen”, waarbij vrijwilligers de scholen bijstaan in de OKAN klassen. Vanuit het LOP wordt de starterskit aangeboden aan leerkrachten die werken met OKAN-kinderen. Hierin vind je o.a. het groeiboek, een pictogrammenwoordenboek en heel veel materiaal en tips.
 • Vanuit het schoolopbouwwerk bestaan een aantal zeer waardevolle initiatieven:

 • De Babbelbox, waarbij ouders en kinderen één keer per maand samen enkel in het Nederlands met elkaar omgaan en ook samen activiteiten doen zoals een bezoek aan de bibliotheek, nieuwe hobby’s ontdekken, voorleesmomenten bijwonen, uitstappen doen, etc.
 • De Babbelspelen, waarbij kinderen om de twee weken spelenderwijs Nederlands leren.
 • Halle Talen”, waarbij kinderen tijdens de zomer een taalbad krijgen om de kennis van het Nederlands tijdens de vakantie te onderhouden of bij te schaven.

 • Vanuit de bibliotheek ondersteunen wij het taalpunt, de vele voorleesmomenten en het voorleesproject ‘de boekenbende’.
 • Vanuit het OCMW is een halftijdse kracht aanwezig die Nederlandse taallessen geeft om op die manier de wachttijden in te korten.
 • Wij geloven sterk in ‘café combinne’, waar “hands on” het Nederlands wordt geoefend.
 • De onthaalbrochures van de Stad Halle leiden nieuwkomers toe naar taalcursussen.
 • Het project “Nederlands onder de zon” is waardevol als ontmoetingsplaats tussen autochtonen en allochtonen.
 • Op gebied van taalintegratie zijn er momenteel diverse spelers en aanbieders. Misschien kunnen de coördinatie en samenwerking tussen deze aanbieders geoptimaliseerd worden om in samenspraak nieuwe initiatieven te ontwikkelen om het Nederlands nog beter te promoten.
 • Omdat taal de beste integratie is en super belangrijk is om op de arbeidsmarkt werk te vinden stimuleren we via een subsidiereglement het aanleren van de Nederlandse taal door een tussenkomst te voorzien in het inschrijvingsgeld en de kosten voor leer- en werkboeken voor alle personen die een cursus Nederlands volgen en voor werkzoekenden die dat doen.
 • Wij kunnen een certificaat aan handelaars uitreiken die effectief hun klanten (eerst) in het Nederlands aanspreken en het Nederlands steeds als voertaal hanteren.
 • We moeten de bedrijfsleiders van Halse bedrijven de kans geven een cursus te volgen die hen leert hoe ze het Nederlands kunnen aanleren aan hun werknemers op de werkvloer.
 • We kunnen initiatiedagen organiseren voor anderstaligen en sportclubs en verenigingen overtuigen hierin mee te stappen. Dit is erg laagdrempelig voor de anderstaligen.
 • We kunnen affichecampagnes in bushokjes doen om het gebruik van het Nederlands in onze stad te promoten
 • Bij sociale tewerkstelling integreren we automatisch een taalcursus.
 • Het eenvormig beleid van de stad en het OCMW ten aanzien van anderstalige nieuwkomers wordt toegepast door alle sociale actoren die werken binnen ons grondgebied. Op die manier wordt het taalbeleid helemaal duidelijk voor alle anderstaligen. Bij uitbreiding hiervan kunnen we onderhandelen met de veiligheidsdiensten (politie, brandweer, Rode Kruis, …) om hetzelfde beleid te handhaven.