← Alle standpunten

Stadsontwikkeling

Hierbij verwijzen we naar een aantal andere programmapunten, die samen gelezen moeten worden om een visie te hebben op dit punt, met name: mobiliteit, openbare werken, patrimonium, groen, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, digitalisering, etc.

De stad evolueert naar een “smart city”, waarbij informatietechnologie gebruikt wordt om de stad te beheren en te besturen. Dit moet zowel ten aanzien van de administratieve diensten als de gemeenschapsvoorzieningen mogelijk zijn. De levenskwaliteit van onze inwoners zal hierdoor verhogen en de stad zal efficiënter georganiseerd zijn. Wij hebben hierbij ook bijzondere aandacht voor de keerzijde van deze evolutie, nl. de privacy van onze inwoners, die op elk moment gewaarborgd moet blijven.

EEN VERSTERKT STREEKBELEID VOOR HALLE – VILVOORDE

  • Wij willen onze streek op de kaart zetten, de belangen ervan verdedigen en door overleg en communicatie bijkomende afstemming en efficiëntie realiseren.
  • Wij benadrukken nogmaals dat wij een centrumregio zijn en dat hieraan specifieke financiële middelen moeten gekoppeld worden vanuit Vlaanderen, om de (groot)stedelijke problematieken op een doeltreffende manier te kunnen aanpakken. We denken in het bijzonder aan domeinen als onderwijs, werk, kinderopvang, (sociale) economie, mobiliteit en welzijn.
  • Onze regio verdraagt geen verder uitstel om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken met broodnodige ingrepen. We denken dan aan de ondertunneling van de A8 tussen Sint-Rochus en Essenbeek, de optimalisering van de Brusselse ring, de verdere uitbreiding van het GEN of S-net, de aanleg van tram- en busverbindingen, de fietssnelwegen naar Brussel en naar de luchthaven. De lokale besturen van Halle-Vilvoorde zijn bereid om maximaal samen te werken met de hogere overheden voor een gedragen aanpak van deze problematiek.
  • Wij kiezen voor slimme oplossingen en een slimme regio Halle-Vilvoorde. Een voorbereidingstraject wordt doorlopen onder begeleiding van IMEC / VUB. Na 2019 blijven de lokale besturen bereid om samen werk te maken van die slimme regio met vernieuwende ontwikkelingen en toepassingen, die het leven voor de gemeente, haar burgers en bedrijven zal verrijken.