← Alle standpunten

Speelruimte

 • Omdat spelen een kindrecht is, willen we een “Goe gespeeld gemeente” worden. In het kader van een kindvriendelijk beleid toetsen we alle beslissingen af aan het belang van de kinderen en jongeren in onze stad.

SPEELPLEINWERKING

 • De stad ondersteunt speelplein Don Bosco via financiële en logistieke steun en heeft aandacht voor de bijzondere moeilijkheden die zich stellen in de werking doordat de paters Halle verlaten hebben.
 • De stad werkt verder aan het stedelijk speelplein Joepie. Uit alle cijfers blijkt dat deze werking blijft groeien. De werkingsmiddelen zullen bijgevolg parallel met het aantal kinderen moeten toenemen. We moeten ook op een permanente en duurzame manier meer plaats voorzien op het speelplein, bijvoorbeeld via de bouw van een extra verdieping op het bestaande gebouw, de uitbreiding van het bestaande gebouw op het gelijkvloers of het vinden van een extra locatie. Het speelplein werkt haar inclusieve werking verder uit.
 • De mobiele speelpleinwerking blijft bestaan en wordt gestaag uitgebouwd. Het doel hiervan is dat kinderen in hun eigen straat buiten spelen onder begeleiding van twee animatoren, die hen speelimpulsen geven en leuke spelletjes aanleren.

OPENBARE SPEELTUINEN EN SPEELRUIMTE

 • Elke buurt heeft een eigen speeltuin of speelruimte. De bestaande speeltuinen worden regelmatig en goed onderhouden en worden tijdig vervangen. De stad maakt daartoe een “speeltuinenplan” op, waarin de fasering van alle onderhouds- en vervangingswerken opgenomen zijn. Inspraak is essentieel vooraleer een speeltuin aangelegd of vervangen wordt.
 • Bij de aanleg of vervanging van speeltoestellen wordt rekening gehouden met speeltoestellen voor kinderen met een beperking, zodat zij ook op verschillende speeltuinen terecht kunnen.
 • Er is een speeltuin nodig in Breedhout en op de sociale campus (Nederhem). Deze moeten zo snel mogelijk aan de start van de legislatuur gerealiseerd worden. Ook op oud-Rodenem is een uitgeruste speelruimte gewenst.
 • De speelschatkaart brengt alle openbare speelruimte op het grondgebied van de stad in kaart. Deze wordt actueel gehouden en wordt zowel offline als online ruim ter beschikking gesteld.
 • De stad int een “speelweefselbijdrage”, waarbij bij de bouw van nieuwe woningen door de bouwheer een vergoeding wordt betaald om speelruimte mee in te richten.
 • Wij willen ook leuke en stimulerende speelelementen voorzien op het openbaar domein, op pleintjes en eventueel in winkelstraten. 
 • De stad kocht gronden aan voor de verruiming van het Warandepark en het speelbos Zavelput, die we maximaal koesteren en waarderen.
 • In Lembeek werd 7ha industriegrond aangekocht en herbestemd naar natuur. Hier zal de Zenneweide ingericht worden, waar ook kinderen en jongeren hun (speel)plek moeten hebben.