← Alle standpunten

Sluikstorten

ZWERFVUIL & SLUIKSTORTEN

  1. Wij zetten de strijd tegen zwerfvuil verder door sensibiliseringsacties, die hierboven al beschreven staan. 
  2. Nultolerantie is gerechtvaardigd omdat het wegwerpgedrag, zwerfvuil en sluikstorten sociaal onaanvaardbaar zijn. 
  3. Naast een verstandige aanpak van het vegen van straten en het uitwerken van een slim vuilnisbakkenplan moet er ingezet worden op de opsporing en bestraffing van sluikstorters via een strenge aanpak met administratieve boetes.
  4. Voldoende mankracht voor de uitbouw en opvolging van de dossiers is essentieel.
  5. Het gebruik van mobiele camera’s en pinhole camera’s op gevoelige plaatsen is nodig om een goed beleid te voeren.