← Alle standpunten

Senioren

 • Een seniorenbeleid moet op verschillende vlakken worden uitgebouwd. We sommen die hierbij kort op, maar de details vindt u o.a. terug doorheen alle andere programmapunten:
  • De vele vormen van zorg moeten kwalitatief blijven en afgestemd blijven op de voortschrijdende maatschappij.
  • De toegankellijkheid moet gewaarborgd blijven.
  • Aan de gang blijven en sporten is essentieel voor de fysieke en mentale conditie en alle vormen van bewegen moeten aangemoedigd worden.
  • Ouderen wensen ook deel te nemen aan cultuur.
  • Ouderenverenigingen, mantelzorgers, vrijwilligers moeten gewaardeerd te worden voor hun inzet en kunnen anders en beter gesubsidieerd worden. Professionelen en vrijwilligers zijn geen concurrenten: door samen te werken bereiken we betere resultaten.
 • De geformuleerde adviezen van de seniorenraad worden ernstig onderzocht en overwogen bij het zoeken van oplossingen voor bepaalde problemen.
 • De acties van de goedwerkende seniorenraad blijven we ondersteunen:
  • De organisatie van workshops en infonamiddagen rond diverse onderwerpen als: pc, opfrissing verkeersreglement, gebruik digitale media, etc.
  • Het samenbrengen van diverse seniorenorganisaties met de bedoeling activiteiten voor alle senioren te organiseren, zoals bijvoorbeeld de seniorenweek.
  • De samenwerking met de sportdienst voor activiteiten die gericht zijn op senioren.
 • Vanuit de dienst GEKO zullen wij met de stad via de seniorenconsulent blijven inzetten op volgende activiteiten:
  • De driedaagse seniorshows
  • De tweejaarlijkse seniorenbrochure
  • Toelagen voor seniorenverenigingen
  • Samenwerkingscontracten met DAV 
  • Samenwerking met het toegankelijkheidsbureau 
  • Ondersteuning van de organisatie van de seniorenweek
  • Ondersteuning van de werking van de seniorenraad
 • Naast deze waaier van bestaande activiteiten moeten we ook inzetten op:
  • Het diversifiëren van de activiteiten in functie van de senior zelf. Er zijn tegenwoordig actieve, passieve en zorgbehoevende senioren:
   • Voor de actieve senioren: sportelen, cultuuraanbod en ontmoetingsmogelijkheden gespreid voorzien over het ganse grondgebied.
   • Voor de passievere, meestal oudere senioren: bewegen, sport en cultuur op hun maat voorzien.
   • Voor de zorgbehoevende senioren: de nodige infrastructuur en zorgmogelijkheden voorzien.
   • Voor de immobiele senioren: aangepast vervoer en begeleiding voorzien zodat ze uit hun eenzaamheid gehaald kunnen worden.
   • Acties ondernemen tegen de acute en verborgen vereenzaming van senioren.
   • Permanent aandacht voor verborgen armoede en hierover informeren en communiceren.
   • De wijkagenten als aanspreekpunt gebruiken voor senioren.
   • Gezondheidsacties specifiek voor senioren promoten, o.a. inzake prostaatkanker, borstkanker, dementie, etc.
   • Voortzetting van de actie voor aangepaste leesboeken in de bibliotheek en via de bibliotheek aan huis.
  • Naast het uitbouwen van de tweejaarlijkse seniorenbrochure kunnen we regelmatig andere infobrochures met concrete en overzichtelijke info verspreiden voor de senioren over ‘actuele onderwerpen’. Dit kan bijvoorbeeld met tips rond veiligheid en valpreventie, tips rond de voordelen voor senioren, tips rond openbaar en aangepast vervoer, tips rond wonen, thuisverzorging, rusthuizen, serviceflats, etc.
  • In deze digitale wereld zijn de senioren het kwetsbaarst, omdat een groot deel van deze groep niet over de kennis hetzij middelen beschikt om hierin mee te stappen. E-inclusie is fundamenteel. De senioren in de stad moeten ook digitaal “mee” zijn. Dit kan o.a. via gerichte opleidingen voor specifieke doelgroepen en mediawijsheidsprojecten en -aanbod voor bepaalde doelgroep. Bij communicatie mogen we deze groep niet vergeten en niet denken dat ook zij zich automatisch via websites en online voor zaken kunnen inschrijven of info kunnen vinden. Papieren documenten blijven voor deze doelgroep toch belangrijk.
  • Ontmoetingsplaatsen voor senioren bestendigen en uitbreiden:
   • In de buurthuizen (Vogelweelde, Windmoleken, Beverberg) en dienstencentra (de Lemoon en de Pasja) ontmoetingsmomenten voorzien om bij te praten of een kaartje te leggen of aan een activiteit deel te nemen.
   • Het verder uitbouwen van een sociaal restaurant met dezelfde functie
   • In parkjes en aan petanquebanen banken voorzien die conform zijn met de noden van de senior
   • Voldoende openbare toiletten voorzien in de stadskern
 • Nagaan hoe de wachtlijsten voor sociale woningen, serviceflats, seniorenwoningen voor ouderen kunnen ingeperkt worden.
 • Wij willen mensen uit de eenzaamheid halen door:

 • Nieuwe woonvormen voor senioren: vb. Senioren op kot, dat door Woonpunt zal gerealiseerd worden in de wijk Windmoleken
 • Diverse ontmoetingsmogelijkheden te voorzien:

 • De buurthuizen in Windmoleken en Vogelweelde
 • De dienstencentra ‘De Lemoon’ (Lembeek) en de Pasja (Halle) en het project ‘Beverberg’.
 • Het sociaal restaurant in Cultuurcafé cc ’t Vondel
 • De vele seniorenverenigingen met hun activiteiten die de stad ondersteunt
 • De telefoonster van het OCMW
 • De vervoersdiensten van OCMW en DAV

 • Bij buurt- en wijkwerking meer inzetten naar senioren toe met peterschappen, buddy’s en wijkwachters om hun isolement te doorbreken.
 • Nieuwe initiatieven te implementeren zoals: ‘Buurtgerichte zorg’ (zie hiervoor ons programmapunt “zorg”).

IDEEEN VOOR VERNIEUWENDE PROJECTEN:

 • Oprichten van een zorgraad binnen de stad, die bestaat uit deskundigen van de zorgsector en die zich buigt over de nieuwe zorgvragen. Deze kan een uitbreiding of subafdeling zijn van de seniorenraad. De seniorenraad kan zich dan richten op de actieve senioren en de zorgraad op de kwetsbare en zorgafhankelijke senioren en hoogbejaarden die intensievere zorg nodig hebben.
 • Misschien moet er een raad / vereniging voor jonge senioren worden opgezet, als deel van de seniorenraad. Zij hebben hun eigen noden. 
 • Wij voorzien bewegingsmogelijkheden voor senioren. Dit zijn plaatsen waar met een aantal eenvoudige hulpmiddelen een circuit wordt gebouwd.
 • Het opstarten van een zorgbeleid voor dementie. Zie hiervoor http://www.dementie.be/wp-content/uploads/2016/06/