← Alle standpunten

Patrimonium

ONDERHOUD EN DUURZAAMHEID

 • Via een goed en duurzaam onderhoudsprogramma wordt de infrastructuur van onze meer dan 80 stadsgebouwen up tot date gehouden. 
 • Heel het patrimonium wordt verder doorgelicht en aangepast op basis van energie en duurzaamheid. Slimme oplossingen zorgen voor een duurzame bouw en/of renovatie. Zie voor alle details hierover het programmapunt “duurzaamheid”.

GEBOUWEN

 • De plannen voor de ‘Nieuwe stedelijke werkplaats’ en ‘Nieuw Containerpark’ zijn klaar voor uitvoering. De bedoeling is om zowel voor onze stadsarbeiders als voor onze burgers de functionaliteit te verhogen. Door het nieuwe containerpark zal er een vlottere doorstroming gerealiseerd worden voor de bezoekers van het containerpark
 • De plannen voor aanpassingen aan het politiehuis aan de huidige normen met speciale aandacht voor duurzaamheid zijn eveneens klaar voor uitvoering zodat het gebouw ook geschikt is om een operationele cel van de interventiediensten van de politie in Halle te behouden.
 • De renovatieplannen voor het Historisch Stadhuis zijn in uitvoering. Hiervoor ontving de stad een aanzienlijke subsidie. Tegelijk wordt er aan achterbouw voorzien die de toegankelijkheid van dit gebouw mogelijk maakt en in het gebouw zelf wordt een vernieuwde toeristische dienst voorzien.
 • De renovatie van de bibliotheek en de buitenomgeving worden ingepland. Hierbij is een kleine uitbreiding van het gebouw mogelijk, maar enkel indien dit de werking en toegankelijkheid van de bibliohtheek verbetert en voor zover dit niet ten koste gaat van het groen in de omgeving.
 • Voor de Paterskerk wordt een haalbaarheidsstudie voorzien met oog op de nieuwe bestemming. De Paterskerk wordt in geen geval verkocht, maar wordt ten dienste van de gemeenschap gesteld.
 • Nu de eerste fase van de renovatie van de Sint-Rochuskerk een feit is, wordt gewerkt aan de verwezenlijking van fase 2.
 • Voor de Sint-Martinusbasiliek zijn volgende zaken prioritair:
  • De renovatie van het Stahlut orgel (in uitvoering sinds 2018) 
  • Een degelijk plan opstellen en budget voorzien voor jaarlijkse onderhoudswerken aan de Basiliek.
 • Voor het CC ’t Vondel vragen wij de verdere uitbouw van het sociaal restaurant, dat ’s avonds dienst kan doen als cultuurcafé en ontmoetingsruimte tijdens de pauze van de vertoningen. We voorzien een nieuwe parketvloer in de grote zaal, samen met een nieuwe tribune. De concrete uitwerking van deze twee laatstgenoemde zaken hangt af van de resultaten die de marktbevraging opleveren. We kiezen voor de meest efficiënte besteding van de beschikbare middelen, waarbij de culturele werking en huurders van het Vondel zo weinig mogelijk hinder ondervinden.
 • We richten een werkgroep op, die voor een snelle en efficiënte aanpak van de ‘ad hoc’ problemen zorgt. Dit zijn kleine ingrepen die dringend moeten gebeuren zowel voor patrimonium als openbare werken.