Parkstad aan de Zenne

← Alle standpunten

Parkstad aan de Zenne

We proberen de bebouwde omgevingen van onze stad op minstens 25% van haar oppervlakte te vergroenen. De open ruimte wordt niet bebouwd. De stad krijgt doorheen het centrum groene en blauwe accenten.


1. De realisatie van het landschapspark

Het landschapspark zorgt voor een groen lint doorheen de stad. Dat gebeurt via de uitbreiding en verfraaiing van de bestaande stadsparken, het zichtbaar maken van de Zenne en de verdere uitbouw van het Zennepad. Zo wordt niet alleen het bestaande groen met elkaar verbonden, maar wordt er ook aanzienlijk uitgebreid.


2. Aanleg van nieuwe parken

In Essenbeek wordt de vijver aangekocht en geïntegreerd in het Warandepark, in Lembeek wordt de Zenneweide ingericht als uitbreiding van het Kasteeldomein, na de realisatie van de ondergrondse parking wordt de Leide ingericht als uitbreiding van het Albertpark en op Nederhem wordt de ruimte tussen parking en spoorweg ingericht als groene buffer


3. Groene kernen in het centrum van de stad via participatie met de burgers

We zorgen voor meer groene kernen in ons stadscentrum via de aanleg van geveltuintjes. Hiervoor krijgen burgers een premie en waar mogelijk voorziet de stad geveltuintjes op de eigen stadsgebouwen. De aanleg van kleine parkjes gebeurt waar dat zinvol en mogelijk is. De uitbreiding van buurttuintjes zorgt niet alleen voor meer groen, maar ook voor meer cohesie en minder vervuiling.


4. Groendaken op openbare gebouwen

De aanleg van een groendak betekent dat er op het dak van een gebouw een plantaardige laag aangebracht wordt. Groendaken zorgen voor een mooi uitzicht, meer groen, extra zuurstof en een nieuwe biotoop in de stad.


5. Er komt meer aandacht voor de meting en opvolging van fijn stof

De stad moet een meetsysteem voorzien voor fijn stof en concrete acties kunnen ondernemen om de uitstoot te beperken. Een aangepaste mobiliteit en voldoende groen zijn daarbij fundamenteel, maar er zijn ook andere, faciliterende maatregelen nodig.