← Alle standpunten

Parkeren

 • Om de bezoekers vlot wegwijs te maken is er een bewegwijzeringsplan uitgewerkt. De parkings worden vanaf de grote invalswegen bewegwijzerd. In de binnenstad is er een voetgangersbewegwijzering voorzien, dat we goed up to date moeten houden.
 • De parkeercapaciteit is belangrijk voor de handelaars. Alle parkings moeten via aantrekkelijke (voet)wegen met het historisch centrum verbonden worden.
 • We moeten steeds meer inzetten op overdekte en veilige parkings voor fietsen. Veilige en overdekte fietsenstallingen zijn nodig om mensen te motiveren om zich met de fiets te verplaatsen. De stad onderzoekt op welke plaatsen dringend zulke parkings nodig zijn en rust het openbaar domein daarmee uit.
 • In de buurt van het zwembad is de grote voorstadsparking Nederhem voorzien met een capaciteit van 173 wagens. Ook de nieuwe ontsluitingsweg aan de parking biedt zo’n 100 extra parkeerplaatsen. Er rijdt op drukke markt- en shoppingdagen een gratis pendelbusje tussen deze parkings en het centrum.
 • We gaan verder in overleg met Waterwegen & Zeekanaal om toestemming te krijgen om de ruimte tussen de Scheepswerfkaai en het kanaal  in te richten zodanig dat hier een bijkomende parkeercapaciteit kan aangeboden worden. 
 • Op middellange termijn worden de parkeerplaatsen in het centrum volledig herschikt. In het kader van een duurzame parkeervisie wensen we dat bezoekers die met de wagen naar het centrum komen maximaal aan de rand worden opgevangen. Binnen deze visie is er, voor diegene die in het centrum willen parkeren, een ondergrondse parking voorzien aan de Mgr. Scenciestraat ter hoogte van De Bres. Het grote voordeel van een ondergrondse parking is enerzijds dat we openbaar domein kunnen opwaarderen en anderzijds dat de parkeerplaatsen altijd bruikbaar zijn, dus ook als er markt of kermis is of als evenementen zoals carnaval plaatsvinden. Digitale toepassingen worden aan dit project gelinkt, zoals o.a. signalisatie over het aantal beschikbare plaatsen en de opvolging daarvan via een app.
 • Naast deze ondergrondse parking  wordt er een (al dan niet ondergrondse) parking voorzien aan de Suikerkaai (als nabestemming van het huidige stadsmagazijn) voor de bezoekers die uit de richting van Lembeek komen. De capaciteit van de Parking de Gooikenaar zal uitgebreid worden voor diegenen die uit het Pajottenland komen. Voor de bezoekers die uit de richting van Sint-Pieters-Leeuw, Essenbeek of Beersel komen zijn er parkings aan de Scheepswerfkaai en Nederhem voorzien.  De parkings Suikerkaai en Gooikenaar zijn bestemd voor langparkeren tegen een goedkoop (of gratis) tarief.
 • De parkeercapaciteit aan de Welkomstlaan blijft behouden.
 • In de omgeving van Nederhem plant de NMBS een parkeertoren met een capaciteit van 330 wagens, onder andere ter vervanging van de tijdelijke parkeerplaatsen rond Nederhem. 
 • Doorheen de stad wordt een aantal shop en go plaatsen voorzien. Dit zijn plaatsen waar maximaal een half uur geparkeerd mag worden. Dit is de tijd die nodig is om snel een boodschap te doen. 
 • Het vrachtverkeer wordt verder uit de autovrije straten geweerd.  Laden en lossen zal alleen nog mogelijk zijn op hiertoe voorziene plaatsen aan de rand van de voetgangerszone.
 • We onderzoeken of het invoeren van een ‘interventiekaart’ in zones met beperkte parkeerduur een oplossing kan zijn voor onderwijzend personeel of medische beroepen.
 • Een streng toezicht op foutief parkeren is nodig.