← Alle standpunten

Ontwikkelingssamenwerking

  • Wij ondersteunen de STROS in de werking en op logistiek vlak.
  • Bovendien willen we de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking en natuurrampen graag verhogen in de richting van de magische grens van 0,7% van het stedelijk budget. Als dat niet mogelijk zou zijn, dan vragen wij dat er zeker geen vermindering van de beschikbare budgetten gebeurt.
  • Wij zetten in op en ondersteunen Halse verenigingen die actief bezig zijn met het opzetten en ondersteunen van ontwikkelings- en solidariteitsprojecten vanuit hun thuisland. 
  • Wij blijven waardevolle initiatieven ondersteunen en samenwerken met organisaties zoals  November Wereldmaand, Toernee Mondi’alle, 11-11-11, Afrika filmfestival, de geschenkenbeurs, OXFAM, etc. Wij ondersteunen alle initiatieven van 4de pijlerorganisaties en ngo’s die vanuit Halle een solidaire werking hebben in het Zuiden. Dit gebeurt via een reglement, dat beheerd wordt door de STROS. Hiervoor bestaan goede subsidiereglementen, die voor ons voldoende duidelijk zijn en inhoudelijk volstaan. Wij willen bovendien de inwoners verder informeren en betrekken bij deze projecten.
  • De stad behaalde de titel “Fair Trade-gemeente”. Het is dan ook de taak van de stad om fair trade producten te blijven promoten en hierin een voortrekkersrol te spelen. Wij wensen de stad ook verder uit te bouwen als fair trade-gemeente.
  • In deze context is het onze wens om een permanent ‘wereldcafé’ in Halle te openen om Noord en Zuid op een drempelloze manier samen te brengen. Ontmoeting is de beste manier om gevoelens van veiligheid en samenhorigheid te bevorderen.
  • We moeten nagaan of het mogelijk is een permanente (en eventueel overdekte) bio, streekproducten-, en fairtrade productenmarkt te voorzien.
  • Wij ondersteunen het etisch consumeren, waarbij we alle boeren- en andere actoren binnen de korte keten samen brengen in één ontmoetingsruimte, bij voorkeur in samenwerking met OXFAM Wereldwinkels.
  • Wij wensen in te zetten op een jumelage / samenwerking met een stad in het Zuiden indien de beide partijen daaruit een meerwaarde kunnen halen.