← Alle standpunten

Onroerend Erfgoed

 • De stadskern van Halle heeft verschillende geklasseerde gebouwen, waarvan de Sint-Martinus Basiliek en het historisch stadhuis de bekendste zijn. Halle heeft ook tal van beschermde stadsgezichten. Wij willen via een sterk erfgoedbeleid deze monumenten blijven beschermen en onderhouden met het oog op de toekomst. 
 • De renovatie van de Sint-Rochuskerk zit in zijn eerste fase. De tweede fase moet wat ons betreft starten van zodra de subsidies goedgekeurd zijn. Ook hier wordt de multifunctionele inzetbaarheid van de kerk onderzocht.
 • Onze ‘kleine’ monumenten (standbeelden, fonteinen, kapellen, ed.) worden opgenomen in een onderhoudsplan dat haalbaar en pragmatisch opgesteld is.
 • Wij willen ons erfgoed zichtbaarder maken in het straatbeeld, bijvoorbeeld door aangepaste verlichting en infoborden te voorzien waar nuttig of nodig.
 • Wij blijven de vzw Servais financieel ondersteunen in hun werking:
  • Om de Servaiscollectie te bewaren en verder uit te bouwen.
  • Om verder wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de figuur en werken van Servais.
  • Om het leven en werk van Servais verder bekend te maken.
  • Om Halle op de kaart te zetten en te promoten als de cellostad bij uitstek. 
 • Wij blijven samenwerken met Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle en voor de relevante projecten hun adviezen inwinnen.
 • We kijken samen met de kerkraden, kerkfabrieken en leden van de parochies naar ons kerkpatrimonium. Als zij dat opportuun achten, kunnen we het gebruik van de kerken afstemmen op meer participatie van de burgers en multifunctionaliteit. Er moet uiteraard prioritair plaats blijven voor de erediensten zolang daar vraag naar is of nood aan is.
 • Wij willen ijveren om het Halse Carnaval als immaterieel erfgoed erkend te krijgen van Europa. Idem voor de Sint-Veroonmars (Paasprocessie) in Lembeek.