← Alle standpunten

Kindvriendelijkheid

Voor alle concrete acties voor kinderen, jongeren verwijzen we naar de programmapunten “jongeren en jeugd”, “speelruimte”, “opvoedingsondersteuning”, “flankerend onderwijs” en “onderwijs”. Ook in andere programmapunten komen maatregelen voor kinderen en jongeren terug.

Een kindvriendelijke stad is een stad waar bij alle beslissingen voorafgaand een toetsing gebeurt aan het welzijn van de jongsten uit onze samenleving. Wat goed is voor hen, is volgens ons ook goed voor hun (groot)ouders. Op die manier maken we een duurzame, toegankelijke en begrijpbare samenleving, die voor iedereen aangenaam is en die op lange termijn loont.

Wij willen het volledige actieplan verder uitvoeren, dat gekoppeld is aan het behalen van het label ‘kindvriendelijke stad’. De stad moet het label binnen zes jaar opnieuw behalen. Het actieplan en alle concrete maatregelen zijn te vinden via www.kindvriendelijkhalle.be 

Het belangrijkste beleidspunt hieruit is voor ons dat de visie op kindvriendelijkheid moet worden vertaald in een instrument dat de stadsdiensten moeten gebruiken bij het uitwerken van projecten, plannen en acties, om te kunnen toetsen of deze aandacht hebben voor kindvriendelijkheid. Bij de heraanleg van het openbaar domein en bij grote projecten en locaties die een grote impact hebben op kinderen en jongeren (zoals bijvoorbeeld de aanleg van grote recreatieve zones, schoolomgevingen, etc.) wordt volledige en tijdige inspraak van kinderen en jongeren gegarandeerd via een tool die de stad ontwikkelt.