Kindvriendelijkste stad van Vlaanderen

← Alle standpunten

Kindvriendelijkste stad van Vlaanderen

Een kindvriendelijke stad is een mensvriendelijke stad. Wat goed is voor de jongsten uit onze stad, is dat ook voor hun ouders en grootouders. De belangen van onze kinderen vertegenwoordigen de belangen van de allerzwaksten uit onze samenleving. Kinderen zijn de toekomst. Zij moeten de kans krijgen om zich als volwaardige burgers te ontplooien.


Concreet:

1. De aanwerving van een schoolopbouwwerker voor het secundair onderwijs

Een schoolopbouwwerker verkleint de kloof tussen het onderwijs en kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Er is momenteel al een opbouwwerker voor de lagere school, maar ook in het secundair onderwijs heeft zo’n opbouwwerker een enorm grote rol te spelen, o.a. via begeleidingen, goede doorverwijzingen, het realiseren van samenwerkingen tussen scholen, het opzetten van nieuwe welzijnsprojecten in het onderwijs, etc.


2. Een centraal en digitaal informatiepunt voor alles wat met kinderen en jongeren te maken heeft

De informatie voor en over kinderen en jongeren is momenteel op te veel verschillende plekken terug te vinden. Dat is niet overzichtelijk genoeg. De stad kan via één website zorgen voor een vlotte en volledige verspreiding van de beschikbare informatie. Hieraan kan ook een chatfunctie gekoppeld worden, zodat mensen tussen bepaalde uren hun vragen rechtstreeks via de website kunnen stellen.


3. Een online speeltuinen-portaal

We voorzien een speeltuinen-portaal, waarop mensen de speeltuinen afzonderlijk kunnen zien en kunnen checken voor welke doelgroep ze het meest geschikt zijn. Mensen kunnen hier ook meldingen per speeltuin doen, bijvoorbeeld als het gras te hoog staat of er te veel afval ligt. De stad kan de meldingen efficiënt opvolgen.


4. Inspraak in de ruimtelijke ordening en grote projecten op het openbaar domein

Kinderen en jongeren moeten hun zienswijze kunnen kenbaar maken bij de (her)aanleg van het openbaar domein. Het belangrijkste is dat ze op tijd betrokken worden, zonder dat de gemaakte plannen al te ver gevorderd zijn. De uitdaging bestaat er m.a.w. in om de stem van kinderen en jongeren op het juiste moment in het planningsproces te laten horen, zodat dit een impact heeft op het uiteindelijke resultaat.
De stad kan dit realiseren via een digitale tool in het interne besluitvormingsproces, waarbij dit aspect essentieel is vooraleer het dossier kan voorgelegd worden aan het schepencollege of de gemeenteraad.


5. De invoering van een speelweefselbijdrage

Dit betekent dat projectontwikkelaars of aannemers enkel nieuwe projecten kunnen realiseren als ze tevoren een voldoende hoog bedrag aan de stad betalen, dat gebruikt kan worden om nieuwe speelruimte mee te creëren. Die speelruimte kan om het even waar in de stad aangelegd worden en focust op spel, groen en rust.