← Alle standpunten

Jumelage

Halle heeft sinds vele jaren een verbroedering met de zustersteden Mouvaux (Frankrijk), Werl (Duitsland) en Kadan (Tsjechië) bij. Tegelijk draagt Halle het peterschap van het 18de bataljon logistiek? Omwille van zijn diverse inspanningen in het verleden behaalde Halle de Europese “Flag of Honor”, een bekroning voor de activiteiten op vlak van verbroederingen. 

Wij willen, gezien de goede relaties met onze zustersteden en het voorgenoemde peterschap, op regelmatige tijdstippen deze uitwisselingen en samenwerkingen blijven voorzien. Wij willen deze uitbouwen op een manier die ten goede komt aan de inwoners zelf. We willen deze verbroederingen met een nieuw en doeltreffend elan tegemoet gaan in de volgende legislatuur.

Wij moedigen de samenwerking tussen de lokale afdeling van de nationale strijdersbond en de scholen graag verder aan.

Wij wensen daarnaast ook in te zetten op een samenwerking met een stad in het Zuiden, waarbij de geloven dat er een win-win-situatie kan ontstaan voor beide partijen.