← Alle standpunten

Feestelijkheden

  • De stad blijft de grote evenementen en festiviteiten via samenwerkingsovereenkomsten financieel en logistiek ondersteunen. Wij denken dan o.a. aan de Mariaprocessie, de Sint-Veroonsmars, Carnaval, Spectakulo, Festiv’Halle, November Wereldmaand, Halle Schaatst, Stroppenconcerten, etc. Ook nieuwe evenementen zoals Skallyfest moeten daarvoor in aanmerking kunnen komen, zij het na een aantal succesvolle edities.
  • De stad moedigt de voorgenoemde grote evenementen aan om het aspect “duurzaamheid” in de organisatie op te nemen, bijvoorbeeld via het gebruik van herbruikbare bekers en een gedegen afvalbeleid.
  • Wij willen ijveren om het Halse Carnaval en de Sint-Veroonsmars als immaterieel erfgoed van Europa erkend te krijgen.
  • De stad moedigt braderijen en happenings in onze commerciële centra aan. De stad verleent daartoe concessies.
  • De stad moedigt buurt- en wijkfeesten aan via een toelagereglement en voordelige uitleentarieven van materiaal.
  • De stad ondersteunt de projecten van haar adviesraden.
  • De stad staat open voor alle projecten die onze inwoners willen realiseren en subsidieert voor de samenleving waardevolle initiatieven via de projectsubsidie.