← Alle standpunten

Evenementen

EVENEMENTENLOKET:

 • Dit loket vormt de link tussen enerzijds de stad en de veiligheidsdiensten en anderzijds de personen en/of verenigingen die een evenement willen organiseren. Het evenementenloket moet snel en efficiënt werken en op tijd duidelijke feedback geven aan de organisatoren.
 • We voorzien één document voor alle soorten aanvragen. De dienst bezorgt de aanvrager binnen de werkdag een ontvangstmelding en binnen de vijf werkdagen daarop volgend de boodschap of het dossier al dan niet volledig is voor de beoordeling. De eigenlijke beoordeling gebeurt uiterlijk drie weken voorafgaand aan het ingediende evenement. De beoordeling omvat alle verplichtingen en taken die de organisatie moet vervullen. De organisatie moet zelf met geen andere dienst contact opnemen met oog op de vergunning van het evenement.
 • Er moet één document beschikbaar zijn, dat digitaal kan worden ingevuld en waarin alle belangrijke vragen opgenomen zijn, waaronder:

 • Zowel de aanvraag voor het toelaten van het evenement als de eventuele aanvraag tot projectsubsidies als de concrete praktische en veiligheidsgerelateerde uitwerking van het evenement moeten in één aanvraag ingediend worden.
 • Vragen naar materiaal moeten in dezelfde aanvraag verkrijgbaar zijn.
 • Er bestaat een handleiding voor verenigingen die dit aanvraagdocument goed uitlegt en tegelijk meldt wat de bijkomende (andere) mogelijkheden zijn waarop beroep kan worden gedaan – al dan niet via een andere of aparte aanvraag. 

FEESTBELEID

 • De stad blijft de grote evenementen en festiviteiten via samenwerkingsovereenkomsten financieel en logistiek ondersteunen. Wij denken dan o.a. aan de Mariaprocessie, de Sint-Veroonsmars, Carnaval, Spectakulo, Festiv’Halle, November Wereldmaand, Halle Schaatst, Stroppenconcerten, etc. Ook nieuwe evenementen zoals Skallyfest moeten daarvoor in aanmerking kunnen komen, zij het na een aantal succesvolle edities.
 • De stad moedigt de voorgenoemde grote evenementen aan om het aspect “duurzaamheid” in de organisatie op te nemen, bijvoorbeeld via het gebruik van herbruikbare bekers en een gedegen afvalbeleid.
 • Wij willen ijveren om het Halse Carnaval en de Sint-Veroonsmars als immaterieel erfgoed van Europa erkend te krijgen.
 • De stad moedigt braderijen en happenings in onze commerciële centra aan. De stad verleent daartoe concessies.
 • De stad moedigt buurt- en wijkfeesten aan via een toelagereglement en voordelige uitleentarieven van materiaal.
 • De stad ondersteunt de projecten van haar adviesraden.
 • De stad staat open voor alle projecten die onze inwoners willen realiseren en subsidieert voor de samenleving waardevolle initiatieven via de projectsubsidie.