← Alle standpunten

Dierenwelzijn

  • Wij willen het dierenwelzijn fundamenteel en blijvend verankeren in ons beleid.
  • Wij willen een schepen voor dierenwelzijn, die bij alle gemeentelijke beslissingen het welzijn van de dieren in rekening brengt.
  • De stad kiest consequent voor de vergunning van “stil vuurwerk”. Bij stil vuurwerk is er geen geluid, maar de schittering en het spektakel zijn wel hetzelfde. Dieren blijven daardoor rustiger en ontsnappen niet door de angst voor het vuurwerk.
  • Er is voldoende ruimte voor honden om los te lopen. De reeds bestaande hondenlosloopweides worden goed onderhouden.
  • Het opruimen van hondenpoep wordt gestimuleerd door op wandelpaden en nabij parken vuilbakken met speciale hondenpoepzakjes te voorzien. 
  • We beslissen om geen circussen met wilde dieren op ons grondgebied toe te laten. Enkel circussen met gedomesticeerde dieren hebben een plaats in de stad. Wij geven de voorkeur aan circussen zonder dieren. 
  • Als stad kiezen wij er principieel voor om huisdieren toe te laten in OCMW-woningen en serviceflats. Uiteraard specifiëren we in verdere regelgeving welke huisdieren wel en niet toegelaten zijn. Met deze maatregel van velen willen we de eenzaamheid van (hoog)bejaarde mensen tegengaan. 
  • Dieren horen niet thuis op kermissen. We gaan op termijn voor een volledig verbod van dieren op de kermis.
  • We hanteren een maaibeleid dat rekening houdt met de nest- en broedtijd.
  • We gaan voor een degelijk zwerfkattenbeleid, waarbij het welzijn van de katten voorop staat en we de overpopulatie van zwerfkatten op een diervriendelijke manier aanpakken.