← Alle standpunten

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

 • Halle is pilootgemeente, onder begeleiding van VVSG, voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom wordt er nagegaan of het mogelijk is in elke Info Halle een volle pagina te voorzien voor communicatie over de SDG’s en ontwikkelingssamenwerking.
 • Halle ondertekende de engagementsverklaring: ‘Global goals, local focus’ 

 • Hiermee willen we als stad een bijdrage leveren om extreme armoede te bannen, onze planeet te beschermen, goede gezondheid te verzekeren voor alle leeftijden, ongelijkheid terug te dringen en veel meer.

 • Het engagement omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de zogeheten SDG’s (Substainable Development Goals). Dit project vervangt de Milleniumdoelstellingen.
 • Lokale schouders voor mondiale uitdagingen worden gepromoot door:
  • Installatie van een denkgroep rond duurzaamheid
  • Bestaande adviesraden, elk op hun domein, betrekken bij de SDG’s met regelmatig overleg hierover tussen de verschillende adviesraden.
  • Een kleine subsidie voor duurzame initiatieven
  • Sensibilisering via wervende acties en info-avonden
 • De stad is op dit gebied al actief op verschillende domeinen. (Meer info website stad Halle)

 • De stad ondersteunt burgerinitiatieven zoals gezamenlijke aankopen, ontwikkelings- en financieringsprojecten van duurzame economie en duurzame landbouw. Denk aan initiatieven die die een circulaire economie met korte ketens stimuleren, deelinitiatieven, boerencoöperates, repair cafés, energiecoöperatie Pajo Power vzw en gelijkaardige organisaties en vzw’s.
 • In dit verband moeten de volgende zaken lokaal opgenomen worden:
  • Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit
  • Sociale criteria bij het lanceren van overheidsopdrachten
  • Een aankoopbeleid met respect voor arbeidsrechten 
  • Financieel etisch bankieren
  • De blik verruimen van onze studenten op wereldburgerschap – kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie. Dit gebeurt samen met de scholen.
  • Lokale dekolonisatie:
   • Sporen van koloniaal verleden in Halle in kaart brengen, hierover in gesprek gaan en er lessen uit trekken. 
   • Straatnamen die verwijzen naar het koloniale verleden moeten goed geduid worden.