← Alle standpunten

Cultuur

EEN AANTAL CONCRETE PUNTEN:

 • Een goed en regelmatig werkende cultuurraad blijft een gewaardeerde en preferentiële partner, die adviezen verleent aan het stadsbestuur als er belangrijke beslissingen inzake cultuur genomen worden.
 • De indexatie van de toelagen aan culturele verenigingen moet grondig overwogen worden, aangezien de toelagen jaren geleden werden vastgesteld en de prijzen voor groepen en optredens intussen wel gestegen zijn. De vergoeding voor de werkingskosten moet dus in verhouding staan tot de werkelijke kosten die de verenigingen hebben. Hetzelfde geldt voor de cultuurbudgetten op de stadsbegroting, die vanuit de voorgenoemde optiek kritisch bekenen moeten worden om te oordelen of ze wel volstaan voor het beoogde doel.
 • De Paterskerk wordt op een aantal punten gerenoveerd. Een belangrijke vraag hierbij is of de Paterskerk als een multifunctionele of louter culturele ruimte ingericht moet worden. Wij pleiten voor een ruimte die prioritair bestemd is om mensen samen te brengen. De faciliteiten om voorstellingen en tentoonstellingen te organiseren zijn daarbij voor ons ook nodig. De Paterskerk wordt in geen geval verkocht, maar wordt ten dienste van de gemeenschap gesteld.
 • We onderzoeken of we in de stad jaarlijks een orgelfestival kunnen organiseren, gelet op de vele orgels die onze stad telt en de actieve samenwerkingsmogelijkheden die er zijn met de cultuurraad en Servaisacademie.
 • We willen acties ondernemen om mensen van buitenlandse afkomst te betrekken in ons cultureel leven. Hiervoor is een wisselwerking tussen cultuurraad en integratieraad nuttig, tegelijk ondersteund door impulsen van de stedelijke diensten. Dit mag er niet toe leiden dat er een aangepast of afzonderlijk aanbod wordt gecreëerd. Mensen met een buitenlandse achtergrond moeten aansluiting kunnen vinden bij het bestaande aanbod. Cultuur kan en moet voor ons meer ingezet worden als een middel voor de samenlevingsopbouw.
 • Op langere termijn denken we aan de bouw van een nieuwe “Cultuurarena” voor theater en muziek. De cultuurraad zal samen met de stad in de volgende legislatuur een visie hierop uitwerken. Na de realisatie van dergelijke arena kan cc ’t Vondel gebruikt worden als polyvalente zaal, die ook andere doeleinden dan enkel culturele dient.
 • Wij willen verder inzetten op de uitbouw van het stedelijk museum, met specifieke programma’s voor de verschillende doelgroepen. Ons archief wordt waar mogelijk gedigitaliseerd en volgens de regels van de kunst beheerd.


CC ’T VONDEL:

 • Wij willen een programmatie voorzien voor diverse doelgroepen:
  • Optredens en films voor senioren
  • Schoolprogrammatie
  • Een voldoende aanbod voor het publiek tussen 16 en 30 jaar
  • Een aanbod in het kader van “November Wereldmaand”
  • Een aanbod voor personen die Nederlands leren Overleg tussen de verschillende culturele centra uit de buurt gaat onderlinge concurrentie tegen en resulteert meer in een “niche”-programmering, omdat de burger zich gemakkelijk verplaatst voor cultuur.
 • Wij verkiezen dat CC ’t Vondel verder samenwerkt met diverse partners, waaronder:
  • Andere culturele centra over de grenzen heen
  • Stedelijke adviesraden en stedelijke diensten
  • De partners binnen het project “cultuurfestival” en “Festiv’Halle”
  • De partners binnen de programmatie van de Vlaamse Feestdag
 • Wij willen de infrastructuur van Cc ’t Vondel optimaliseren:
  • Wij vragen de verdere uitbouw van het sociaal restaurant, dat ’s avonds dienst kan doen
  • als cultuurcafé en ontmoetingsruimte tijdens de pauze van de vertoningen. We voorzien een nieuwe parketvloer in de grote zaal, samen met een nieuwe tribune. De concrete uitwerking van deze twee laatstgenoemde zaken hangt af van de resultaten die de marktbevraging opleveren. We kiezen voor de meest efficiënte besteding van de beschikbare middelen, waarbij de culturele werking en huurders van het Vondel zo weinig mogelijk hinder ondervinden.
  • We moeten daarnaast regelmatig investeren in alle technische benodigdheden voor de zaal (audio, video, belichting, decortrekkers, etc.).


AANDACHTSPUNTEN INZAKE CULTUUR EN TOEGANKELIJKHEID:

 • Wij willen de Kom!Pas verder promoten en culturele verenigingen stimuleren om zich in het Kom!Pas-verhaal in te schrijven.
 • Wij zullen rekening houden met de toegankelijkheid van het gebouw bij de vernieuwing van de infrastructuur.


AANDACHTSPUNTEN INZAKE CULTUUR EN DE SENIORENRAAD:

 • Ouderen willen ook deelnemen aan cultuur, maar bij voorkeur niet ’s avonds. De programmatie houdt hier best rekening mee. Bovendien zou bij de programmatie voor senioren ook het vervoer van senioren gefaciliteerd kunnen worden.
 • Wij willen de samenwerking en het overleg tussen het CC en de culturele actoren en de seniorenraad blijven ondersteunen.