← Alle standpunten

Communicatie

COMMUNICATIE TUSSEN DE STAD EN HAAR INWONERS:

 • Wij informeren de bevolking over belangrijke werken omdat we onze inwoners nauw willen betrekken bij grote infrastructuurwerken.
  • Van bij de aanvang van grote projecten wordt inspraak georganiseerd voor alle betrokkenen. De betrokkenen worden per project bepaald. Dit kan zijn een straat, een ruime omgeving of de volledige stad zijn.
  • Afhankelijk van de belangrijkheid van de informatie wordt de betrokken bevolking geïnformeerd via informatievergaderingen, bewonersbrieven, online communicatie, gerichte e-mails, etc.
  • Bij inspraakronden rond grote projecten moeten de belangrijke opmerkingen van de burgers ofwel mee opgenomen en uitgevoerd worden, ofwel openbaar weerlegd worden op een gemotiveerde wijze.
 • Wij maken gebruik van alle mogelijkheden om iedereen te informeren en in het beleid te laten participeren:
  • Papieren informatie blijft behouden, maar tegelijk wordt er meer ingezet op digitale informatie. Een online inwonersplatform kan daartoe een goede tool zijn, op voorwaarde dat onze inwoners hun weg daarnaar vinden en het platform makkelijk bruikbaar is.
  • De informatie via INFO Halle blijft gewaarborgd en is ook digitaal toegankelijk.
  • De tweewekelijkse stadsberichten die iedere inwoner in de bus krijgt via ‘Rondom’ blijven bestaan.
  • De online nieuwsbrief van de stad blijft bestaan. Deze wordt toegestuurd naar de inwoners die zich daarvoor inschreven.
  • De website van de stad wordt steeds klantvriendelijker en communicatiever gemaakt. Wij zorgen ervoor dat het label “any surfer” behouden blijft, zodat de stadsinfo bereikbaar is voor personen met of zonder beperking.
  • Informatie over sociale aangelegenheden worden via het Sociaal Huis en de diverse antenneposten van het LSB op een laagdrempelige manier verstrekt (zie ook kernwoord “LSB” in ons programma).
  • Op de stadswebsite zijn de verslagen van de openbare vergaderingen zoals de gemeenteraad, commissies en adviesraden vlot te consulteren.
  • De stadsapplicatie verder uitbreiden, bijvoorbeeld in de zin van een “online deeleconomie” of mobiliteitsplatform. Bijvoorbeeld: “Ik heb een kettingzaag, die je bij mij kan lenen. Wie heeft dit nodig of kan dit gebruiken?” of “Ik rij dan van X naar Y, wie wil mee?”
  • Eén duidelijke “hashtag” is nuttig in alle communicatie, zodat mensen alle relevante info ook aan de hand daarvann makkelijk kunnen vinden.
  • Wij willen de e-loketten vanaf de smartphone bereikbaar maken om documenten op te vragen, zaken te melden en afspraken met de diensten te maken. Dit moet steeds gekoppeld worden aan de elektronische identiteitskaart, zodat de veiligheid van de informatie gewaarborgd is.
  • Verschillende digitale informatievormen doen hun intrede:
   • De bevolking pro-actief informeren via sociale media en apps
   • Een digitale stadsgids ontwikkelen
   • De ontwikkeling van een app die vrije parkings meldt en de meest optimale parkeerroute aangeeft.
   • En vele andere toepassingen in het kader van het verhaal rond “smart city”
 • De stad moet nog meer inzetten op diverse vormen van sociale media. We denken aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en in sommige gevallen zelfs Snapchat. Bij gebruik van de sociale media is het belangrijk dat de antwoorden zo snel als mogelijk volgen, bijvoorbeeld oprichten van een specifieke communicatiecel “sociale media”. In die cel zit een communicatiedeskundige, die rechtstreekse toegang heeft tot de inhoudelijke feedback, die via de andere diensten aangeleverd wordt. Binnen elke stadsdienst is er één ambtenaar verantwoordelijk voor de doorstroming van deze informatie. De stad gebruikt hashtags die inwoners vlot kunnen hanteren om informatie te vinden of interessante feedback te delen.
 • Persconferenties en de gemeenteraad kunnen live gestreamed worden en nadien digitaal ter beschikking worden gesteld.
 • Wij plaatsen LED borden op cruciale plaatsen in de stad, waarop alle mogelijke stedelijke boodschappen kunnen worden geplaatst.
 • Voor crisiscommunicatie hanteert de stad de Be alert-applicatie. De stad moedigt zoveel mogelijk inwoners aan om hierop in te schrijven.
 • Vlotte, veilige en stabiele WiFi in alle openbare gebouwen en op bepaalde kernplaatsen op het openbaar domein.


VERBETEREN VAN DE COMMUNICATIE VOOR EN DOOR KINDEREN EN JONGEREN:

 • Op de website www.kindvriendelijkhalle.be wordt alle kerninformatie voor en door kinderen en jongeren gebundeld, zoals o.a. antwoorden op de volgende vragen:
  • Waar is kinderopvang beschikbaar?
  • Wat doet Habbekras en wat betekent dit voor kinderen?
  • Waar zijn onze speeltuinen te vinden?
  • Welke fuifzalen zijn er en hoe werkt dat?
  • Hoe werken speelstraten?


TOEGANKELIJK MAKEN VAN DE BESCHIKBARE INFORMATIE:

Het onthaal in stadsgebouwen gebeurt op een correcte manier. Hierbij is er bijzondere aandacht voor personen met een beperking.

 • Alle taalgebruik is eenvoudig en voor iedereen vlot verstaanbaar.
 • De website van de stad wordt steeds klantvriendelijker en communicatiever gemaakt. Wij zorgen ervoor dat het label “any surfer” behouden blijft, zodat de stadsinfo bereikbaar is voor personen met of zonder beperking.
 • Voorzien van een mobiele antennepost (zie ook het programapunt “LSB”), die rondtoert over ons grondgebied en die in alle uithoeken en op regelmatige tijdstippen onze inwoners kan informeren over hun rechten en bijstaan voor aanvragen.
 • De app “On Wheels” ondersteunen. Hierin worden onze parkeerplaatsen voor mensen met een beperking opgenomen. Op termijn zullen aan de hand van de postcode alle mogelijkheden voor personen met een beperking worden gemeld in de app. De mensen worden geholpen bij:
  • Hun zoektocht naar de toegankelijke parkings en toiletten. Hun zoektocht naar de restaurants die rekening houden met bepaalde ziektebeelden zoals diabetes, glutenvrije menu’s, etc.
  • Het bestaan van een toegankelijke begeleide stadswandeling,
  • Het zoeken naar toegankelijke sportmanifestaties, culturele evenementen, etc.
 • Informeren van de bevolking over alle aspecten van de toegankelijkheid, eventueel via een jaarlijks infoblad/infofiche of via een vaste rubriek in “Info Halle” en op de website van de stad.