← Alle standpunten

Buurtwerking

We blijven actief inzetten op de buurtwerking in bepaalde wijken voor bepaalde doelgroepen. Op regelmatige tijdstippen wordt de werking geëvalueerd en bijgestuurd. Het doel is een specifieke aanpak van bepaalde buurten om de sociale cohesie in deze buurten met een grote sociale mix te verstevigen. Bij de huidige werking ontbreekt het o.i. aan continuïteit en gerichte sturing. Dit moet prioritair aangepakt worden om opnieuw tot een adequate en doeltreffende werking uit te groeien.


En allesomvattende buurtwerking draait voor ons rond o.a. de volgende werkingen:

 • Kinderwerking (6-12 jaar) in Windmoleken en Vogelweelde met ontspanningsactiviteiten, mogelijkheden om samen te studeren, hierbij hulp te krijgen en huistaakbegeleiding te volgen.
 • De tienerwerking (12-16 jaar) in Windmoleken en Vogelweelde met de mogelijkheid van de ontmoetingskelder en nadruk op hobby’s, emancipatie en identiteitsvorming.
 • De specifieke meisjeswerking (+16 jaar) in Windmoleken en Vogelweelde om moslimmeisjes de vrijheid van godsdienstbeleving te laten ontdekken en toe te leiden naar activiteiten van de buurtwerking.
 • De jongerenwerking (+16 jaar) in Windmoleken waar naast de werking rond identiteit ook de jongeren begeleid worden in hun zoektocht naar werk (hulp bij de opmaak van het CV, begeleiding bij het solliciteren, etc.)
 • De volwassenenwerking in Vogelweelde met ontmoetingsactiviteiten, gym en de organisatie van het jaarlijkse wijkfeest.
 • De werking “diversiteit” met de laagdrempelige Nederlandse taallessen in Windmoleken en Vogelweelde. Dit gebeurt in samenwerking met het Centrum voor Basisaducatie.
 • De wijkgerichte activiteiten:
  • De vele ontmoetingsactiviteiten (oa. barbecue, buurtmaaltijden, wijkfeesten…)
  • Het afvalproject (jet sensibiliseren van de buurt over afvalselectie)
  • Onderhoud van het openbaar domein met begeleiding van de buurttuintjes
  • Zomerkampen voor de kinder-, tiener-, en meisjeswerking
  • Uitbouwen van het vrijwilligerswerking en de monitorenwerking
 • Informatieprojecten voor de buurtbewoners:
  • Laagdrempelige info verstrekken en de culturen dichter bij elkaar brengen
  • Infomomenten voor bewoners (samen met Woonpunt Zennevallei)
  • De buurtkrant: “buurtklap”
  • De flyer van de maand (om buurtmaaltijden en activiteiten aan te kondigen)
  • De website
  • De toekomstige enquête over fietsdelen en autodelen samen met Woonpunt Zennevallei


Wij willen antenneposten van het Sociale Huis voorzien in de buurten, zodat mensen laagdrempelig aan informatie en hulp kunnen komen:

 • In “Ten Hove” werd in februari 2018 de vierde antennepost geopend als bijkomende dienstverlening omdat de drempel naar het OCMW soms moeilijk ligt.
 • In “Buurthuis Vogelweelde” is dit ook nodig, omdat Sint-Rochus de meest dichtbevolkte wijk is en daar op vandaag geen “nabije” sociale dienstverlening is.


Wij willen ook in het Heuvelpark (Reinaertwijk) een derde buurtwerking ontplooien. Er is een lokaal beschikbaar, dat eigendom is van Woonpunt Zennevallei.