← Alle standpunten

Brandweer

Sinds 1 januari 2015 hebben we een brandweerzone Vlaams-Brabant West, dewelke een samenwerking is tussen verschillende gemeenten. Het is belangrijk dat onze stad kan wegen in de beslissingen die in de zoneraad genomen worden.

De fusie heeft helaas niet de verhoopte kostenbesparing opgeleverd omdat de dienstverlening in sommige regio’s moest opgetrokken worden. De federale overheid heeft bovendien nieuwe normen opgelegd inzake de minimale bezetting bij vertrek en heeft het statuut van het brandweerpersoneel verbeterd zonder in dezelfde mate bijkomende financiële middelen te voorzien. Hierdoor staat de betaalbaarheid van de noodzakelijke bijkomende aanwervingen onder druk. Een studie naar mogelijke efficiëntiewinsten hiervoor is opgestart. Halle zal zich richten naar de aanbevelingen van deze studie op voorwaarde dat die aanbevelingen ook door de brandweerraad worden goedgekeurd.