← Alle standpunten

Bibliotheek

DE UITBREIDING VAN DE BIBLIOTHEEK:

 • De renovatie van de bibliotheek en de buitenomgeving worden ingepland. Hierbij is een kleine uitbreiding van het gebouw mogelijk, maar enkel indien dit de werking en toegankelijkheid van de bibliohtheek verbetert en voor zover dit niet ten koste gaat van het groen in de omgeving.
 • We willen de automatisering en digitalisering verdere uitbouwen. Dat gebeurt o.a. via de tools voor automatische uitleen en de zelfscansystemen.


BELANGRIJKE ACTIES:

 • Wij willen regelmatige gebruikersonderzoeken om het aanbod beter af te stellen op de noden.
 • Het uitlenen van games kan een jonger publiek naar de bibliotheek halen.
 • Wij willen de regiowerking verder uitbouwen, voor zover we ook onze eigenheid kunnen bewaren. De samenwerking tussen verschillende bibliohtheken geeft best wat voordelen. Denk bijvoorbeeld maar aan een vlottere beschikbaarheid van boeken die de eigen bibliotheek niet direct in de collectie heeft.
 • We willen de bib nog meer uitspelen als een leer- en ontmoetingsplaats.
 • Het filiaal in Essenbeek blijft bestaan en wordt gewaardeerd. De vrijwilligerswerking aldaar wordt ondersteund waar mogelijk.
 • We willen de bib aantrekkelijker maken voor een groot publiek via leuke projecten zoals de zadenbib, de boekenbende, vele voorleesmomenten), de actieve deelname aan evenementen zoals de Warandedag, het Zennefeest, etc.
 • Wij willen in de straten “uitleenpunten” waar mensen het ene boek voor het andere kunnen inruilen.


DE BIBLIOTHEEK EN INTEGRATIE:

 • Er is in de bib een taalpunt voor jongeren. Dit is een plek waar anderstalige jongeren alle materiaal ter beschikking krijgen om Nederlands te lezen: boeken, kranten, luisterboeken, lessen, Nederlandstalige dvd’s en cd’s, computers met taaloefeningen. Je vindt hier ook ondersteunend materiaal voor leerkrachten
 • Met het project “Boekenstoet” gaan vrijwilligers bij kwetsbare gezinnen aan huis voorlezen aan jonge kinderen.
 • Aangepaste leesboeken voor senioren en een bibliotheek aan huis voor kwetsbare groepen zijn nodig.