← Alle standpunten

Betrokkenheid van de burger

Wij informeren de bevolking over belangrijke werken omdat we onze inwoners nauw willen betrekken bij grote infrastructuurwerken.

 • Van bij de aanvang van grote projecten wordt inspraak georganiseerd voor alle betrokkenen. De betrokkenen worden per project bepaald. Dit kan zijn een straat, een ruime omgeving of de volledige stad zijn.
 • Afhankelijk van de belangrijkheid van de informatie wordt de betrokken bevolking geïnformeerd via informatievergaderingen, bewonersbrieven, online communicatie, gerichte e-mails, etc.
 • Bij inspraakronden rond grote projecten moeten de belangrijke opmerkingen van de burgers ofwel mee opgenomen en uitgevoerd worden, ofwel openbaar weerlegd worden op een gemotiveerde wijze.

Wij maken gebruik van alle mogelijkheden om iedereen te informeren en in het beleid te laten participeren:

 • Papieren informatie blijft behouden, maar tegelijk wordt er meer ingezet op digitale informatie. Een online inwonersplatform kan daartoe een goede tool zijn, op voorwaarde dat onze inwoners hun weg daarnaar vinden en het platform makkelijk bruikbaar is.
 • De informatie via INFO Halle blijft gewaarborgd en is ook digitaal toegankelijk.
 • De tweewekelijkse stadsberichten die iedere inwoner in de bus krijgt via ‘Rondom’ blijven bestaan.
 • De online nieuwsbrief van de stad blijft bestaan. Deze wordt toegestuurd naar de inwoners die zich daarvoor inschreven.
 • De website van de stad wordt steeds klantvriendelijker en communicatiever gemaakt. Wij zorgen ervoor dat het label “any surfer” behouden blijft, zodat de stadsinfo bereikbaar is voor personen met of zonder beperking.
 • Informatie over sociale aangelegenheden worden via het Sociaal Huis en de diverse antenneposten van het LSB op een laagdrempelige manier verstrekt (zie ook kernwoord “LSB” in ons programma).
 • Op de stadswebsite zijn de verslagen van de openbare vergaderingen zoals de gemeenteraad, commissies en adviesraden vlot te consulteren.
 • De stadsapplicatie verder uitbreiden, bijvoorbeeld in de zin van een “online deeleconomie” of mobiliteitsplatform. Bijvoorbeeld: “Ik heb een kettingzaag, die je bij mij kan lenen. Wie heeft dit nodig of kan dit gebruiken?” of “Ik rij dan van X naar Y, wie wil mee?”
 • Eén duidelijke “hashtag” is nuttig in alle communicatie, zodat mensen alle relevante info ook aan de hand daarvann makkelijk kunnen vinden.
 • Wij willen de e-loketten vanaf de smartphone bereikbaar maken om documenten op te vragen, zaken te melden en afspraken met de diensten te maken. Dit moet steeds gekoppeld worden aan de elektronische identiteitskaart, zodat de veiligheid van de informatie gewaarborgd is.