← Alle standpunten

Belastingen

  • De globale belastingdruk moet verder naar beneden. Dit betekent dat er een daling nodig is van de onroerende voorheffing, zodat we opnieuw een gemiddeld Vlaams niveau komen voor vergelijkbare steden.
  • De daling van de personenbelasting kan verder gebeuren, maar heel voorzichtig en rekening houdend met de belangrijke impact van de federale taxshift.
  • Wij wensen geen nieuwe belastingen op gezinnen of ten aanzien van ondernemingen en bedrijven invoeren.
  • Wij wensen forfaitaire belastingen te koppelen aan sociale correcties voor bepaalde doelgroepen, met aandacht voor eventuele vrijstellingen voor gezinnen met zeer lage inkomens.
  • De controle van de invordering van de gemeentelijke belastingen moet consequent en doortastend gebeuren. Dit is in het bijzonder van belang voor belastingen op aangifte.
  • Het reglement inzake de belasting op leegstaande woningen moet aangepast worden zodat mensen die zware verbouwingen uitvoeren in een leegstaande woning en met bewijzen kunnen aantonen dat ze bezig zijn met de renovatie van de woning een langere vrijstelling kunnen krijgen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een vrijstelling van de belasting gedurende drie jaar.