← Alle standpunten

Armoedebestrijding

We zetten in op maatregelen die mensen sterker maken (empowerment):

 • De maatschappij verandert en de kloof tussen de diverse bevolkingsgroepen groeit – niet alleen op gebied van informatica, maar ook in kansen in het onderwijs, in kansen op een job, in kansen op een toekomst! Die kloof moet worden gedicht.
 • Er moet dus ingezet worden op allerlei inhaalcursussen. Dit is niet enkel zo voor jongeren die school lopen, maar eveneens voor jong-volwassenen, volwassenen en zelfs ouderen. Hier ligt de taak van de stad in het voeren van de regie, het aanbod bestuderen en samen met de aanbieders een compleet aanbod verwezenlijken.


Verder moet er ondersteuning blijven gegeven worden aan zij die het minder hebben en wel via volgende projecten:

 • De verdere uitbouw van het buurtrestaurant met gezonde en betaalbare voeding
 • Werk maken van het project ‘Weggeefwinkel’
 • Promoten van de Kom!pas om de drempels weg te werken en toegang te verlenen om deel te nemen aan sportieve en culturele verenigingen en activiteiten.
 • Zorgen voor voldoende sociale en betaalbare woningen (zie ook kernwoord “sociale
 • Bijstand voor de zorgvragen via de “mobiele antenne” van het LSB
 • Zorgen voor een goede gezondheid (zie ook kernwoord “gezondheid” in dit programma) o Meewerken aan de dag van de armoede
 • Het behoud van het reglement voor een aantal gratis vuilzakken voor colo- enuropatiënten


Wij ondersteunen de werking van ‘Open Armen’ (een vereniging waar armen het woordnemen) door faciliteiten te geven in de Sociale Campus (vergaderlokalen, douches,wasmachine, ….). Vanuit de stad begeleiden we en werken we mee aan hun activiteiten.


Wij onderzoeken welke financiële tegemoetkoming voor de doelgroep mogelijk is:

 • een éénmalige stedelijke ‘kraampremie’ voor pasgeboren kindjes
 • een eindejaarscheque voor gezinnen met een beperkt inkomen, te besteden bij de stadsdiensten of bij lokale handelaars
 • een extra tegemoetkoming bij zware medische kosten o een incontinentiepremie
 • een verhuispremie
 • een verwarmingspremie
 • Wij ontwikkelen een duurzame voedselstrategie, waarbij diverse beleidsdoelstellingen met één strategie aangepakt kunnen worden:
 • meer voedselzekerheid voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door acties met grootwarenhuizen op te zetten waarbij voedseloverschotten ter beschikking worden gesteld van nabije voedselbanken.
 • betere gezondheidszorg, (zie ook kernwoord “gezondheid” in dit programma) o milieu- en mobiliteitsvoordelen dankzij korte keten,
 • meer consumptie van lokale producten en biologische landbouw.


Wij ondersteunen plaatselijke initiatieven in samenwerking met het OCMW, zoals de voedselbank en het verschaffen van meubels door het centrum voor Menswelzijn & Televil.