← Alle standpunten

Afval

DE ACTIEVE SENSIBILISERING VAN DE BEVOLKING:

 • Om afval goed te sorteren en waar mogelijk te vermijden door verpakkingen met weinig of reycleerbaar afval te kopen en door het gebruik van plastic zakjes te weren.
 • Om gebruik te maken van de kringloopwinkel Televil wanneer men bvb. meubels wegdoet of verhuist.
 • Om het peter- of meterschap te aanvaarden voor de ruiming van zwerfvuil voor de eigen straat of omgeving.
 • Om de sigarettenpeuken in de vuilbakken te doen, om aangepaste vuilbakken te voorzien, waarin sigarettenpeuken vlot wegwerpbaar zijn en om draagbare wegwerppunten te voorzien voor sigarettenpeuken.
 • Om de vuilbakken in de stad optimaal te gebruiken en het afval niet op de grond te gooien. De stad moet hierbij ook systematisch nagaan of er geen plaatsen zijn waar vuilnisbakken ontbreken.
 • Om geen hondenpoep in de straten achter te laten.
 • We houden wijkacties met het opzetten van een pop-up recyclage- en containerpark (bvb. in het Windmoleken) en pop-up inzamelingen bij markten of evenementen (vb. het terugbrengen van bekertjes)
 • Het inzetten en uitbouwen van de repaircafés, waar kapotte of afgedankte goederen een tweede leven kunnen krijgen.
 • Organisaties die festiviteiten of evenementen organiseren staan zelf in voor de opkuis van hun terreinen volgens het principe “de vervuiler betaalt”.


DE STRIJD TEGEN ZWERFVUIL & SLUIKSTORTEN:

 • Wij zetten de strijd tegen zwerfvuil verder door sensibiliseringsacties, die hierboven al beschreven staan.
 • Nultolerantie is gerechtvaardigd omdat het wegwerpgedrag, zwerfvuil en sluikstorten sociaal onaanvaardbaar zijn.
 • Naast een verstandige aanpak van het vegen van straten en het uitwerken van een slim vuilnisbakkenplan moet er ingezet worden op de opsporing en bestraffing van sluikstorters via een strenge aanpak met administratieve boetes.
 • Voldoende mankracht voor de uitbouw en opvolging van de dossiers is essentieel.
 • Het gebruik van mobiele camera’s en pinhole camera’s op gevoelige plaatsen is nodig om een goed beleid te voeren.


HET CONTAINERBELEID:

 • We zetten in op ondergrondse afvalcontainers met een digitale toegangskaart. Zij verminderen de geluidsoverlast voor de omwonenden en ogen netter. Het is bovendien bewezen dat ondergrondse containers minder sluikstort aantrekken dan bovengrondse containers.
 • We bouwen een nieuw containerpark voor een betere service en betere sortering van het afval. 4
 • We onderzoeken de mogelijkheden om een mobiel containerpark te organiseren.
 • We proberen ism intradura voor de ganse regio dezelfde tarieven en afvalverwerking te bekomen, waardoor het afvalbeleid efficiënter wordt.


DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING:

 • We proberen samen met Intradura voor de hele regio dezelfde tarieven en afvalverwerking te bekomen, waardoor het afvalbeleid efficiënter wordt.
 • We voeren gerichte zwerfvuilacties samen met de omliggende gemeenten.


PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN:

 • Met betrekking tot het grof huisvuil: we moeten samen met Intradura bekijken of dit toch niet 1 à 2 keer per jaar kan opgehaald worden, desnoods enkel voor bepaalde doelgroepen, voor wie een verplaatsing naar het containerpark moeilijker is. Minstens moeten we een alternatief voor oudere of zwakkere mensen aanbieden.
 • We moeten de sortering van afval mogelijk maken op het openbaar domein zelf (zie Nederland)
 • Ongewenste inzamelinitiatieven zorgen vaak voor overlast of halen de continuïteit van de reguliere dienstverlening onderuit. We moeten tegen deze illegale inzamelvormen ingrijpen.
 • De stad heeft zelf een voorbeeldrol om zoveel mogelijk afval te vermijden (gebruik van herbruikbare bekers, een goed afvalbeleid bij evenementen zoals carnaval, plastieken zakjes op de markten vermijden, …)
 • We kunnen de stadsapplicatie verder uitbreiden ter realisatie van een “online deeleconomie”. Bijvoorbeeld: “Ik heb een kettingzaag, die je bij mij kan lenen. Wie heeft dit nodig of kan dit gebruiken?”