← Alle standpunten

ict

IN HET BESTUUR EN DE WERKING VAN DE STAD

 • De ICT-diensten van de stad en het OCMW zijn optimaal op elkaar afgestemd.
 • De leden uit het schepencollege en de gemeenteraad kunnen alle stadsdossiers op een vlotte manier digitaal raadplegen. De gemeenteraad, comissies, OCMW-raad en alle andere openbare en besloten vergaderingen gebeuren digitaal.
 • De dienstverlening gaat meer en meer online, zodat burgers met hun identiteitskaart en/of elektronische handtekening van thuis of vanop afstand documenten kunnen aanvragen en downloaden. 
 • Wij ijveren voor de verdere automatisering van de diverse werkzaamheden en interne processen op de stad, die qua samenwerking en klantgerichtheid nog meer op elkaar moeten afgesteld worden.
 • Wij gaan voor de verdere uitbouw van de vernieuwde website zodat iedere inwoner ‘online’ de stand van zijn vraag / melding / dossier kan opvolgen. Er moeten ook meer functies beschikbaar zijn op de website, zoals elektronische betalingen, het elektronisch afhalen van tickets, online consultatie van de begraafplaatsen, online huur van lokalen, online afleveren van vergunningen voor evenementen, etc.
 • De stad moet nog meer inzetten op diverse vormen van sociale media. We denken aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en in sommige gevallen zelfs Snapchat. Bij gebruik van de sociale media is het belangrijk dat de antwoorden zo snel als mogelijk volgen, bijvoorbeeld oprichten van een specifieke communicatiecel “sociale media”. In die cel zit een communicatiedeskundige, die rechtstreekse toegang heeft tot de inhoudelijke feedback, die via de andere diensten aangeleverd wordt. Binnen elke stadsdienst is er één ambtenaar verantwoordelijk voor de doorstroming van deze informatie. De stad gebruikt hashtags die inwoners vlot kunnen hanteren om informatie te vinden of interessante feedback te delen.
 • Persconferenties en de gemeenteraad kunnen live gestreamed worden en nadien digitaal ter beschikking worden gesteld.
 • Voor crisiscommunicatie hanteert de stad de Be alert-applicatie. De stad moedigt zoveel mogelijk inwoners aan om hierop in te schrijven.
 • Vlotte, veilige en stabiele WiFi in alle openbare gebouwen en op bepaalde kernplaatsen op het openbaar domein. 
 • De stad evolueert naar een “smart city”, waarbij informatietechnologie gebruikt wordt om de stad te beheren en te besturen. Dit moet zowel ten aanzien van de administratieve diensten als de gemeenschapsvoorzieningen mogelijk zijn. De levenskwaliteit van onze inwoners zal hierdoor verhogen en de stad zal efficiënter georganiseerd zijn. Wij hebben hierbij ook bijzondere aandacht voor de keerzijde van deze evolutie, nl. de privacy van onze inwoners, die op elk moment gewaarborgd moet blijven.

AANDACHT VOOR DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

 • E-inclusie is fundamenteel. De sociaal zwakkere groepen in de stad moeten ook digitaal “mee” zijn. Dit kan o.a. via gerichte opleidingen voor specifieke doelgroepen en mediawijsheidsprojecten en -aanbod voor bepaalde doelgroepen.
 • Het moet een basisreflex zijn bij het ontwikkelen van nieuwe digitale projecten dat de toegankelijkheid gewaarborgd is voor alle burgers, zowel op vlak van klare taal, digitale interface als ondersteuning via formele en informele opleiding en ondersteuningsnetwerken.
 • Een coherent lokaal aanbod met de hulp van diverse partners om bepaalde digitale basiscompetentie te verzekeren voor iedereen is essentieel. Verschillende partners moeten hieraan meewerken zoals de onderwijsinstellingen, de bibliotheek, het centrum voor basiseducatie, etc. Het bijkomend inschakelen van vrijwilligers is een must.

BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE SENIOREN

In de toename van de digitale wereld zijn de senioren het kwetsbaarst, omdat een groot deel van deze groep niet over de kennis of de middelen beschikt om hierin mee te stappen. Wij gaan daarom voor goede instapcursussen voor allerlei digitale basiscompetenties en nieuwigheden. Bij alle stadscommunicatie mogen we deze groep niet vergeten en niet denken dat iedereen via websites en online zich voor zaken kan inschrijven of informatie kan vinden. Papieren documenten blijven voor deze doelgroep toch belangrijk.