Kindvriendelijkste stad van Vlaanderen

Kindvriendelijkste stad van Vlaanderen

Droom van een fietsstad

Droom van een fietsstad

Parkstad aan de Zenne

Parkstad aan de Zenne

Zorgzaam Halle voor iedereen

Zorgzaam Halle voor iedereen

Al onze programmapunten

Download in pdf

Afval

Armoedebestrijding

Belastingen

Betrokkenheid van de burger

Bibliotheek

Brandweer

Burgerlijke stand

Buurtwerking

Communicatie

Cultuur

Dienstverlening

Dierenwelzijn

Digitalisering

Duurzaamheid

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Evenementen

Financiën

Feestelijkheden

Flankerend Onderwijs

Gelijke kansen

Gezondheid

Groen

ict

Inspraak

Integratie

Jeugd en Jongeren

Jumelage

Kinderopvang

Kindvriendelijkheid

Kunstonderwijs

Lokale Economie

Landbouw

Mobiliteit

OCMW

Onderwijs

Ontwikkelingssamenwerking

Onroerend Erfgoed

Openbare Werken

Opvoedingsondersteuning

Parkeren

Patrimonium

Politie

Personeel

Ruimtelijke ordening

Senioren

Speelruimte

Sluikstorten

Sport

Stadsontwikkeling

Subsidies en toelagen

Taal

Vlaams beleid

Tewerkstelling

Toegankelijkheid

Toerisme

Veiligheid

Verenigingsleven

Vrijwilligers

Wonen

Welzijn

Wijken

Zorg