Eunice Yahuma

← Alle kandidaten

Eunice Yahuma

  • Studente Politieke Wetenschappen en Sociologie
  • Fractievoorzitster CD&V in het Vlaamse Jeugd Parlement
  • Uitgesproken feministe
  • 20 jaar

Verbinden van de verschillende culturen in onze stad. Een aanspreekpunt voor de jongeren in onze stad.