Bruno Fierens

← Alle kandidaten

Bruno Fierens

  • Licentiaat Moderne Geschiedenis KUL
  • Jarenlang lid van quizploeg Tsjikatilo
  • Auteur boek Halle in de Tweede Wereldoorlog
  • 42 jaar

Ik ga voor een sterk erfgoedbeleid, de uitbouw van toeristische en culturele activiteiten, het optimaliseren van het sportbeleid en het ondersteunen van de Halse verenigingen.