Dirk Pieters

Kleinepijltjes Lijsttrekker

Als burgemeester zet ik me met hart en ziel in om van Halle een mooie, moderne en duurzame stad te maken waar iedereen zich thuis voelt.

Dieuwertje Poté

Kleinepijltjes 2e plaats

Met duidelijk en degelijk bestuur maken we van onze stad en haar deelgemeenten een toffe thuis voor alle generaties. Ik werk voor gezonde financiën en een stad in dialoog.


Pieter Busselot

Kleinepijltjes 3e plaats

In de startblokken voor een duurzame, mooie toekomst over generaties heen in een bruisend Halle.

Goedele Van Ruysevelt

Kleinepijltjes 4e plaats

Ik ben voor zoveel mogelijk groen en biodiversiteit in en rond de stad. Lokaal shoppen, een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid.

Christophe Merckx

Kleinepijltjes 5e plaats

Ik ga voor een sociaal Halle met een krachtig beleid zoals we reeds jaren bezig zijn.

Anne Mattot

Kleinepijltjes 6e plaats

Ik ga voor een veilige, bruisende stad waar het goed is om te vertoeven en te leven voor iedereen.

Johan De Smet

Kleinepijltjes 7e plaats

De open ruimte zo veel mogelijk respecteren. Een stad met goede sportfaciliteiten. Een stad tegen vereenzaming en zorgzaam voor minderbedeelden.

Geertje Van Cuyck

Kleinepijltjes 8e plaats

Wonen in een ‘warme’ duurzame stad voor jong en oud. Blijven werken aan voldoende en kwalitatieve kinderopvang in eigen buurt. Veiligheid garanderen voor fietsers en voetgangers.

Jonas De Leener

Kleinepijltjes 9e plaats

Ik koester een waardevolle stad die iedereen helpt en sociaal rechtvaardig is; ik ga voor jeugd (en als boekhouder ook automatisch voor gezonde financiën)

Anke Matthys

Kleinepijltjes 10e plaats

Met het oog op de toekomst meen ik dat wij volop moeten inzetten op onze Halse jeugd en voldoende rekening moeten houden met milieu en duurzaamheid. Halle, een warme, jonge en groene stad!

Louis Van Dionant

Kleinepijltjes 11e plaats

Ik vind me terug in de plannen om de Halse leegstand een halt toe te roepen! We moeten meer inspanningen leveren om de Hallenaar op de fiets te krijgen. Daarnaast pleit ik om meer voetbalvelden aan te leggen. Een jonge bevolking heeft nood aan voldoende sportmogelijkheden.

Eunice Yahuma

Kleinepijltjes 12e plaats

Verbinden van de verschillende culturen in onze stad. Een aanspreekpunt voor de jongeren in onze stad.

Stijn Belaen

Kleinepijltjes 13e plaats

Ik ga voor een stad waar in alle beleidsdomeinen aan kinderen en jongeren gedacht wordt, zodat ons beleid rekening houdt met hen en hen alle kansen biedt die zij nodig hebben.

Margaux De Bruyn

Kleinepijltjes 14e plaats

Duimen voor een droom van een stad, jong en oud samen. k ben er voor om van Halle een stad te maken die ook voor mensen met een beperking toegankelijk is.

Sven Van Laethem

Kleinepijltjes 15e plaats

Ik ga voor een verdere ontplooiing van de stad. Ik koester de ambitie om Halle mooi op de kaart te zetten en wil hier actief aan mee werken in plaats van aan de zijlijn toe te kijken.

Merita Buzaki

Kleinepijltjes 16e plaats

Een leefbare omgeving met een integere gemeente als middelpunt, het menselijke en sociale karakter met als bouwstenen een dosis gezond verstand, onuitputtende inzet en het streven naar een accuraat beleid waar iedereen beter van wordt...

Joeri Brisaert

Kleinepijltjes 17e plaats

Ik ga voor warme buurten in een aangename stad. Buurten waar kinderen voluit kunnen spelen, waar veel kansen zijn tot ontmoeting en waar toegankelijkheid hoog wordt aangeschreven. Jeugdwerk is mijn passie!

Jan Rolies

Kleinepijltjes 18e plaats

Nooit te oud om jong te blijven! Voor een sociaal seniorenbeleid, aandacht voor de hoogbejaarden. Kernovertuiging; als ouderen verkommeren, ligt dat aan een gebrek aan aandacht, woorden, een warme blik en een omarming.

Carine Mulder

Kleinepijltjes 19e plaats

Ik ga voor een sociaal en zorgzame stad voor iedereen, waarbij we de stad financieel gezond willen houden.

Sien Dauwe

Kleinepijltjes 21e plaats

Inzetten tegen vereenzaming, in het bijzonder van senioren, door een bloeiende seniorenwerking en periodieke huisbezoeken door sociale actoren.

Patricia Bellemans

Kleinepijltjes 23e plaats

Ik ben voor een stad die voor mensen met een beperking makkelijk toegankelijk is (vb. winkels, cafe's).Betere voetpaden zonder hoogteverschil tussen straat en voetpad. Ik wil me ook inzetten tegen de vereenzaming van senioren

Bruno Fierens

Kleinepijltjes 24e plaats

Ik ga voor een sterk erfgoedbeleid, de uitbouw van toeristische en culturele activiteiten, het optimaliseren van het sportbeleid en het ondersteunen van de Halse verenigingen.

Lydy Cammaerts

Kleinepijltjes 25e plaats

Mijn actieve steun aan alle zelfstandige uitbaters en winkeliers = Halle bloeiende stad! Senioren meer betrekken in plezante activiteiten (petanque, kaartspel, wandelen, fietsen, zwemmen, enz...)

Bart Garré

Kleinepijltjes 26e plaats

Samen bouwen aan de weg vooruit naar een kindvriendelijke stad waar duurzame mobiliteit en een bruisende openbare ruimte centraal staan.

Nicole Schulze

Kleinepijltjes 27e plaats

Vooruit naar een kindvriendelijke stad: voldoende en kwalitatieve kinderopvang, goede scholen, veiligheid op straat, groene zones, speelpleintjes en uitbouw van het cultureel aanbod staan op mijn agenda. Dat alles kan al in Halle, maar ook goed kan altijd beter. Daar wil ik voor gaan

Miguel Estrada

Kleinepijltjes 28e plaats

Ik ga voor een inclusief, participatief, sociaal en milieubewust beleid met een mondiale visie.

Nathalie Trouet

Kleinepijltjes 29e plaats

Onze stad Halle wil ik verder zien openbloeien, minder leegstand, meer parkeerruimte en groen.

Paul Baert

Kleinepijltjes 30e plaats

Ik help zorgen voor sociale rechtvaardigheid. We hebben veel senioren in onze mooie stad die we moeten koesteren.
Iedereen moet gelijke kansen krijgen!

Jacqueline Muyldermans

Kleinepijltjes 31e plaats

Ik geloof in gelijke kansen voor iedereen in onze mooie stad. Ik wil ten slotte ook zorgen voor comfort en voor een goede, oude dag voor alle senioren.

Franske Dereymaeker

Kleinepijltjes 32e plaats

Halle Droom van een Stad = Vlaams, gezond en bruisend. Da's geen zwanske ... met Franske.

Nicky Van Acker

Kleinepijltjes Lijstduwer

Blijven inzetten op kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle zorgbehoevenden, gelijke kansen voor iedereen en kinderarmoede aanpakken.