Halle ontvangt label kindvriendelijke stad!

← Terug naar de homepagina

Gepubliceerd op 18/06/2018

Halle ontvangt label kindvriendelijke stad!

Vandaag reikte minister van Jeugd Sven Gatz voor de derde keer de labels “kindvriendelijke steden en gemeenten” uit. Ook de stad Halle mocht het label in ontvangst nemen.

Schepen van jeugd Dieuwertje Poté vertelt: “Het label wordt toegekend aan steden die een beleid uitstippelen op maat van kinderen en jongeren. Een stedelijk omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is ook vriendelijk voor alle andere inwoners. In die zin heeft iedereen hier belang bij.”

Met het behalen van dit label is het engagement van de stad Halle duidelijk: de stad wil in alle beleidsdomeinen zoveel mogelijk raakvlakken zoeken met de leefwereld van kinderen en jongeren en wil het kindvriendelijk beleid ook verankeren doorheen de hele stadsorganisatie.

De stad formuleerde over alle beleidsdomeinen heen concrete acties voor de jaren 2018 en 2019. Voor de komende legislatuur werden er doelstellingen op langere termijn geformuleerd, die onze stad nog kindvriendelijker moeten maken, ongeacht wie deel zal uitmaken van het volgende stadsbestuur. Alle informatie hierover vind je via www.kindvriendelijkhalle.be 

Schepen Dieuwertje Poté licht verder toe: “Halle heeft in het verleden al stevig ingezet op kindvriendelijkheid. Zo heeft de stad de voorbije jaren de Blokspot opgestart, een speelschatkaart gemaakt, de speeltuinen verder uitgebreid, een mobiele speelpleinwerking opgestart, speelplein Joepie toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking, enzovoort. Er zijn ook aardig wat inspanningen geleverd om het tekort in de kinderopvang en het onderwijs weg te werken. Er werden doelgerichte projecten opgestart om kinderen uit de armoede te halen. Er werd ook werk gemaakt van een gloednieuwe fuifzaal voor jongeren (De Kazerne) en een zwembad. We willen doorgaan op dit elan.”