Halle,
Droom van 'n stad !

Onze standpunten Kleinepijltjes

Persbericht Coalitievorming

Op 14 oktober heeft onze partij twee zetels verloren. Wij zijn uiteraard niet tevreden met dat resultaat. Onze ploeg heeft de afgelopen jaren hard gewerkt en op een positieve manier beleid gemaakt. We legden daarnaast een sterk verjongde lijst voor. Maar blijkbaar was dat onvoldoende in de ogen van de kiezer. Wij moeten die uitkomst respecteren.

Wij hebben na de zware verkiezingszondag dan ook zelf geen initiatief genomen voor de coalitievorming. Wij hebben wel aangegeven dat wij beschikbaar waren en graag opnieuw de kans zouden krijgen om mee het beleid te mogen maken. Deze vraag werd gehoord, want wij werden in de onderhandelingen betrokken.

De onderhandelingen zijn volledig eerlijk en transparant verlopen. Wij hebben de grootste partij volledig het initiatief laten nemen en wij hebben steeds open gecommuniceerd over welke coalities voor ons tot de mogelijkheden behoorden.

Vier dagen na de verkiezingen kwam er na dagen van intensieve onderhandelingen tussen alle partijen dan eindelijk een doorbraak. Groen, sp.a en wij hebben de handen in elkaar geslagen voor een menselijk, eerlijk, zorgzaam en gezond beleid. Marc Snoeck, kopman van sp.a, wordt burgemeester. Dieuwertje Poté wordt eerste schepen. Pieter Busselot en Christophe Merckx vervolledigen het schepencollege voor onze partij. Louis Van Dionant wordt fractieleider. Goedele Van Ruysevelt, Anke Matthys en Anne Mattot zetelen in de gemeenteraad.

De drie partijen gaan samen volop voor een progressief verhaal voor de stad. Wij engageren ons voor het behoud van wat al goed was én voor zichtbare en positieve nieuwe realisaties uit de drie partijprogramma’s. Een belangrijk beleidspunt voor dit bestuur is communicatie en inspraak. Wij willen over de hele lijn samen zoeken naar wat goed is voor onze stad en haar mensen. Dat gebeurt met iedereen die de stad een warm hart toedraagt.

Wij willen al onze kiezers bedanken voor hun steun! Een welgemeend woord van dank gaat ook uit naar al onze kandidaten en het hele team achter de schermen voor de grote inzet.